Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2021/2022 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 TMA881 0101 E Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMA947 0103  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Olinjär optimering, Tentamen 6,0 28/10-2021 fm J 04/01-2022 fm J Ändring
Valbara kurser
30 FFR105 0199 E 1)  D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 27/10-2021 em J 03/01-2022 fm J 25/08-2022 fm J
16 FFR135 0100 E 1)  B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 25/10-2021 fm L 04/01-2022 em J 18/08-2022 em J
28 KBB032 0107 E B+ Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 28/10-2021 fm J 03/01-2022 em J 15/08-2022 em J
28 KMG060 0107 S 1)  C Systembiologi, Tentamen 7,5 23/10-2021 fm J 05/03-2022 fm J 23/08-2022 em J
11 MVE065 0105 E Specialkurs teknisk matematik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 MVE187 0117  1)  Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, Projekt 2,0
11 MVE187 0217 S 1)  Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, Tentamen 5,5 30/10-2021 fm J 05/01-2022 em J Ändring
11 MVE405 0113 E Individuellt projekt i matematik och matematisk statistik, Inlämningsuppgift 15,0
11 TMA265 0101 E 1)  Numerisk linjär algebra, Tentamen 7,5 26/10-2021 em J 03/01-2022 em J Ändring
11 TMA401 0101 E 1)  Funktionalanalys, Tentamen 7,5 27/10-2021 fm J 05/01-2022 fm J Ändring
30 TME226 0120  1)  B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 TME226 0220  1)  B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 TME226 0320 S 1)  B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 25/10-2021 fm J_DATA Ändring 04/01-2022 em J_DATA Ändring 23/08-2022 fm J_DATA Ändring
40 TME235 0111 E 1)  C+ Solidmekanik, Tentamen 7,5 28/10-2021 em L_DATA Ändring 05/01-2022 em J_DATA Ändring 25/08-2022 fm J_DATA Ändring
11 TMS150 0103 E 1)  Statistisk databehandling, Projekt 7,5
11 TMS165 0104 E 1)  Stokastisk analys, Tentamen 7,5 26/10-2021 fm J 04/01-2022 em J Ändring
11 TMV100 0103 E 1)  Integrationsteori, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
70 ENM140 0114 E 1)  A Spelteori och rationalitet, Projekt 7,5
30 MTF073 0120  1)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0220  1)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0320  1)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del C, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0420 S 1)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 3,0 14/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 15/08-2022 em J
11 MVE080 0105 E 1)  Vetenskaplig visualisering, Inlämningsuppgift 7,5
11 MVE095 0106 E 1)  Optioner och matematik, Tentamen 7,5 13/01-2022 fm J
11 MVE140 0107 E 1)  Sannolikhetsteorins grunder, Tentamen 7,5 15/01-2022 fm J
11 MVE170 0107 E 1)  Grundläggande stokastiska processer, Tentamen 7,5 10/01-2022 em J
11 MVE190 0108 E 1)  Linjära statistiska modeller, Tentamen 7,5 11/01-2022 em J
11 MVE510 0117  1)  Introduktion till bioinformatik, Tentamen 5,0 13/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 24/08-2022 fm J
11 MVE510 0217 S 1)  Introduktion till bioinformatik, Laboration 2,5
30 SJO955 0117 E Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 12/01-2022 fm L 13/04-2022 em L 23/08-2022 em L
16 TIF155 0107 E 1)  B Dynamiska system, Tentamen 7,5 10/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 17/08-2022 fm J
11 TMA521 0197 S 1)  Storskalig optimering, Tentamen 7,5 14/01-2022 em J Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE155 0107 E Statistisk slutledning, Tentamen 7,5
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5
Valbara kurser
16 FFR110 0199 E 1)  C Beräkningsbiologi, Tentamen 7,5
11 MVE150 0107 E 1)  Algebra, Tentamen 7,5
11 MVE326 0115  2)  Principer för statistisk slutledning, del A, Inlämningsuppgift 2,5
11 MVE326 0215 S 2)  Principer för statistisk slutledning, del B, Tentamen 5,0
11 MVE565 0119 E 1)  Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer, Tentamen 7,5
32 SSY200 0108 E 1)  Elektromagnetiska beräkningar, Muntlig tentamen 7,5
37 TDA233 0120  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA233 0220 S B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Tentamen 4,5
37 TIN093 0114 E 1)  A+ Algoritmer, Tentamen 7,5
11 TMA285 0101 E 1)  Finansiella derivat och partiella differentialekvationer, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
30 MTF271 0120  1)  C Turbulensmodellering, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF271 0220  1)  C Turbulensmodellering, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF271 0320 S 1)  C Turbulensmodellering, Tentamen 4,5 08/10-2021 em J Ändring
11 MVE162 0115  1)  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Inlämningsuppgift 0,0
11 MVE162 0215 S 1)  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Tentamen 7,5 05/01-2022 fm J Ändring
11 MVE165 0107 S 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5 03/01-2022 fm J Ändring
11 MVE220 0108 E Finansiell risk, Tentamen 7,5 04/01-2022 fm J Ändring
11 MVE330 0109 E 2)  Stokastiska processer, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
11 MVE441 0120  1)  Statistik för stora datamängder, Projekt 1,5
11 MVE441 0220 S 1)  Statistik för stora datamängder, Hemtentamen 6,0
11 TMA026 0101 E 1)  Partiella differentialekvationer fortsättningskurs, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
11 TMS016 0101 S 1)  Spatial statistik och bildanalys, Tentamen 7,5
11 TMS088 0117 E 1)  Finansiella tidsserier, Tentamen 7,5 03/01-2022 fm J Ändring


1) Obligatoriskt valbara: Tre av kurserna inom parentesen till höger måste väljas (ENM140, FFR105, FFR110, FFR135, KMG060, MTF073, MTF271, MVE080, MVE095, MVE140, MVE150, MVE162, MVE165, MVE170, MVE187, MVE190, MVE441, MVE510, MVE565, SSY200, TIF155, TIN093, TMA026, TMA265, TMA285, TMA401, TMA521, TME226, TME235, TMS016, TMS088, TMS150, TMS165, TMV100): 3 av kurserna krävs för examen
2) Ges vartannat år
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.