Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDSD - ARKITEKTUR OCH PLANERING FÖR HÅLLBAR FRAMTID, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
ARCHITECTURE AND PLANNING BEYOND SUSTAINABILITY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 ARK650 0117  1)  Hållbar utveckling och designprofessionerna, Inlämningsuppgift 5,5
Valbara kurser
20 ARK174 0117  2) 3)  Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället, Projekt 9,5
20 ARK324 0117  2) 3)  Design och planering för social integration, Projekt 9,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 ARK650 0217 S 1)  Hållbar utveckling och designprofessionerna, Inlämningsuppgift 2,0
Valbara kurser
20 ARK174 0217 S 2) 3)  Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället, Projekt 13,0
20 ARK324 0217 S 2) 3)  Design och planering för social integration, Projekt 13,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 ACE110 0119  3)  Publika byggnader, Projekt 9,5
20 ARK132 0117  3)  Materia, rum, struktur 2, Projekt 9,5
20 ARK137 0117  3)  Rum för hälsa, boende och arbete 2: Bostadsformer och utveckling, Projekt 9,5
20 ARK177 0117 E 4)  Designsystem, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK466 0117  2) 3)  Arkitektur och hållbar gestaltning, Projekt 9,5
20 ARK496 0117  2) 3)  Reality studio, Projekt 9,5
20 ARK590 0117 * 5)  Historia, teori och metod 1, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK595 0117 * 5)  Historia, teori och metod 2, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK600 0117 * 5)  Historia, teori och metod 3, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK605 0117 * 5)  Historia, teori och metod 4, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK610 0117 * 5)  Historia, teori och metod 5, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK615 0117 * 5)  Historia, teori och metod 6, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK620 0117 E 4)  Intensivkurs: Hållbar framtid, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK626 0118  2) 3)  Omvandlingsprojekt och miljöomsorg, Projekt 9,5
20 ARK630 0117 E 4)  Att leda och styra projekt, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK700 0118 * 5)  Historia, teori och metod 7, Inlämningsuppgift 1,0

Läsperiod 4
Valbara kurser
20 ACE110 0219 S 3)  Publika byggnader, Projekt 13,0
20 ARK132 0217 S 3)  Materia, rum, struktur 2, Projekt 13,0
20 ARK137 0217 S 3)  Rum för hälsa, boende och arbete 2: Bostadsformer och utveckling, Projekt 13,0
20 ARK466 0217 S 2) 3)  Arkitektur och hållbar gestaltning, Projekt 13,0
20 ARK496 0217 S 2) 3)  Reality studio, Projekt 13,0
20 ARK590 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 1, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK595 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 2, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK600 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 3, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK605 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 4, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK610 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 5, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK615 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 6, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK626 0218 S 2) 3)  Omvandlingsprojekt och miljöomsorg, Projekt 13,0
20 ARK700 0118 *E 5)  Historia, teori och metod 7, Inlämningsuppgift 2,0

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Valbara kurser
20 ACE135 0119 E 6)  Mod att bygga, arkitekt, Projekt 7,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
20 ARK435 0111 E Hållbar utveckling: Samtida utmaningar, Inlämningsuppgift 7,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: Läses under åk 1 o 2 (ARK174, ARK324, ARK466, ARK496, ARK626): 2 av kurserna krävs för examen
3) Kursen innehåller tema Arkitekturdesignprojekt 22,5 hp
4) Obligatoriskt valbara: En av kurserna krävs för examen från MPDSD (ARK177, ARK620, ARK630): 1 av kurserna krävs för examen
5) Obligatoriskt valbara: En av kurserna krävs för examen (ARK590, ARK595, ARK600, ARK605, ARK610, ARK615, ARK700): 1 av kurserna krävs för examen
6) Kursen innehåller tema Arkitekturdesignprojekt 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.