Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCOM - KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 MVE137 0121 E D Sannolikhetsteori och statistik med Python, Tentamen 7,5 29/10-2021 fm J 03/01-2022 em J 25/08-2022 em J
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 27/10-2021 fm J 04/01-2022 fm J 16/08-2022 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY125 0107 S A Digital kommunikation, Tentamen 7,5 15/01-2022 em J 13/04-2022 fm J 22/08-2022 em J
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 12/01-2022 em J 11/04-2022 em J 23/08-2022 em J
Valbara kurser
32 SSY316 0120 E 1) 2)  B Avancerad probabilistisk maskininlärning, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 EEN115 0121 E D Introduktionkurs i kommunikationsnätverk, Tentamen 7,5 16/03-2022 fm J 08/06-2022 em J 24/08-2022 fm J
Valbara kurser
59 MCC046 0118 S 2) 3)  A Fotonik och laserteknik, Tentamen 7,5 14/03-2022 em J 09/06-2022 em J Kontakta examinator
70 RRY057 0120  1) 2)  C Elektromagnetiska sensorsystem, Tentamen 6,0 19/03-2022 fm J 08/06-2022 fm J 15/08-2022 fm J
70 RRY057 0220 S 1) 2)  C Elektromagnetiska sensorsystem, Laboration 1,5
32 SSY098 0119  1) 2)  C Bildanalys, Projekt 3,5
32 SSY098 0219 S 1) 2)  C Bildanalys, Laboration 4,0
32 SSY135 0107 S 2)  B Trådlös kommunikation, Tentamen 7,5 14/03-2022 fm J 10/06-2022 em J 25/08-2022 em J
32 SSY196 0114 E 1) 2) 4) 5)  Kodning för felkontroll, Projekt 7,5
32 SSY205 0108 E 1) 2) 5) 6)  Matrisanalys med tillämpningar, avancerad nivå, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 EDA491 0107  1) 2)  B+ Nätverkssäkerhet, Tentamen 6,0 30/05-2022 fm J 08/10-2021 em J Ändring 25/08-2022 em J
37 EDA491 0207 S 1) 2)  B+ Nätverkssäkerhet, Laboration 1,5
59 MCC142 0120  2) 3)  A Integrerad fotonik, Övning 4,5
59 MCC142 0220  2) 3)  A Integrerad fotonik, Laboration 1,5
59 MCC142 0320 S 2) 3)  A Integrerad fotonik, Projekt 1,5
59 MCC150 0118  A Konstruktion av DSP-system, Projekt 4,0
59 MCC150 0218 S A Konstruktion av DSP-system, Laboration 3,5
70 RRY080 0108 E 2) 3)  D+ Radarsystem och tillämpningar, Tentamen 7,5 31/05-2022 em J 19/08-2022 em J
32 SSY100 0107 E 2) 3)  B+ Antennteknik, Tentamen 7,5 02/06-2022 em J 26/08-2022 em J
32 SSY115 0107 E 1) 2)  B Hälsoinformatik, Projekt 7,5
32 SSY145 0107 S 1) 2)  C Trådlösa nät, Tentamen 7,5 03/06-2022 em J Ändring 08/10-2021 em J Ändring 17/08-2022 em J
32 SSY150 0107 S 1) 2)  B Multimedia- och videokommunikation, Tentamen 7,5 30/05-2022 fm J Ändring 09/10-2021 fm J Ändring 18/08-2022 em J Ändring
32 SSY210 0108 E 1) 2) 5) 6)  Informationsteori, Muntlig tentamen 7,5
32 SSY345 0117 S 1)  B Sensorfusion och olinjär filtrering, Inlämningsuppgift 7,5


1) Rekommendation: Algoritmrelaterade kurser (EDA491, RRY057, SSY098, SSY115, SSY145, SSY150, SSY196, SSY205, SSY210, SSY316, SSY345)
2) Obligatoriskt valbara: - (EDA491, MCC046, MCC142, RRY057, RRY080, SSY098, SSY100, SSY115, SSY135, SSY145, SSY150, SSY196, SSY205, SSY210, SSY316): 1 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Hårdvarurelaterade kurser (MCC046, MCC142, RRY080, SSY100)
4) Rekommendation: Ges vartannat år (2018, 2020, 2022,...) (SSY196)
5) Ges vartannat år
6) Rekommendation: Ges vartannat år ( 2017, 2019, 2021...) (SSY205, SSY210)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.