Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBIO - BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
28 BBT010 0117  1)  A Etik inom bioteknik, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
28 BBT010 0217 S 1)  A Etik inom bioteknik, Inlämningsuppgift 3,0
28 KMG060 0107 S C Systembiologi, Tentamen 7,5 23/10-2021 fm J 05/03-2022 fm J 23/08-2022 em J
Valbara kurser
28 BBT050 0121  2) 3)  D Hållbar livsmedelsproduktion, Laboration 3,5
28 BBT050 0221 S 2) 3)  D Hållbar livsmedelsproduktion, Tentamen 4,0 27/10-2021 em J 04/01-2022 em J 23/08-2022 em J
28 KBB032 0107 E 4)  B+ Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 28/10-2021 fm J 03/01-2022 em J 15/08-2022 em J
0113 KBB101 0114 E 2) 5)  Biokemisk toxikologi, Tentamen 7,5 25/10-2021 em J 03/01-2022 fm J Ändring 19/08-2022 fm J
32 SSY180 0107  2) 6)  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 25/10-2021 fm L Ändring 12/04-2022 em J 17/08-2022 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 MVE510 0117  Introduktion till bioinformatik, Tentamen 5,0 13/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 24/08-2022 fm J
11 MVE510 0217 S Introduktion till bioinformatik, Laboration 2,5
Valbara kurser
21 KFK022 0119  2) 5)  A Biofysikalisk kemi, Tentamen 6,0 10/01-2022 em J Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK022 0219 S 2) 5)  A Biofysikalisk kemi, Laboration 1,5
28 KKR063 0107  2) 7)  C Metabolic engineering, Tentamen 6,0 11/01-2022 em J 12/04-2022 fm J 18/08-2022 fm J
28 KKR063 0207 S 2) 7)  C Metabolic engineering, Projekt 1,5
28 KLI011 0107 E 2) 3)  Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 12/01-2022 em J Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KPO045 0199 E 2) 6)  A+ Biologiska material, Tentamen 7,5 10/01-2022 em J 12/04-2022 fm J 26/08-2022 fm J
70 SEE015 0118  2) 7)  C Hållbart uttag av biomassa, Tentamen 4,0 13/01-2022 em L Kontakta examinator Ändring 18/08-2022 em J
70 SEE015 0218 S 2) 7)  C Hållbart uttag av biomassa, Projekt 3,5
32 SSY180 0207 S 2) 6)  Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 14/01-2022 fm J 12/04-2022 em J 17/08-2022 em J
16 TIF050 0105 E 2) 6)  D Medicinska material, Tentamen 7,5 14/01-2022 fm J 11/04-2022 fm J 22/08-2022 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
28 BBT055 0121  A+ Bioanalytisk kemi, Laboration 3,0
28 BBT055 0221 S A+ Bioanalytisk kemi, Tentamen 4,5 12/03-2022 fm J 08/06-2022 em J 15/08-2022 em J
Valbara kurser
28 BBT005 0116  2) 5)  Proteiners veckning och funktion, Tentamen 4,5 19/03-2022 fm J 10/06-2022 fm J 17/08-2022 fm J
28 BBT005 0216  2) 5)  Proteiners veckning och funktion, Inlämningsuppgift 1,5
28 BBT005 0316 S 2) 5)  Proteiners veckning och funktion, Laboration 1,5
28 BBT045 0119 S 2) 7)  Tillämpad bioinformatik, Tentamen 7,5 14/03-2022 fm J Ändring 10/06-2022 em J Ändring 24/08-2022 em J Ändring
28 KBT225 0112 * Syntetisk biologi - utveckling av ett iGEM-projekt, Projekt 4,0
28 KLI021 0104 E 2) 3)  Livsmedelsmikrobiologi, Tentamen 7,5 17/03-2022 fm J 09/06-2022 em J 25/08-2022 em J
21 KPO065 0104 E 2) 6)  Tissue engineering, Tentamen 7,5 15/03-2022 em J Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
28 KBT090 0107 E Industriell bioteknik, Tentamen 7,5 02/06-2022 em J 08/10-2021 em J Ändring 15/08-2022 em J
Valbara kurser
28 BBT020 0117  2) 5) 7)  Avancerad bioanalytisk kemi: metabolomik och proteomik, Tentamen 3,5 31/05-2022 em J 08/10-2021 em J Ändring 23/08-2022 fm J
28 BBT020 0217 S 2) 5) 7)  Avancerad bioanalytisk kemi: metabolomik och proteomik, Projekt 4,0
28 KBT225 0112 *E Syntetisk biologi - utveckling av ett iGEM-projekt, Projekt 3,5
28 KLI042 0117  2) 3)  Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Tentamen 6,0 30/05-2022 em J Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI042 0217 S 2) 3)  Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Laboration 1,5
16 TIF125 0107 E 2) 6)  C Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial, Tentamen 7,5 31/05-2022 fm J 09/10-2021 fm J Ändring 26/08-2022 em J

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Valbara kurser
28 BBT001 0115 E Medverkan i iGEM -tävlingen, Projekt 15,0

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
28 KBT180 0108 E Individuellt projekt i bioteknik, avancerad nivå, Projekt 15,0


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: KBB101, KPO045, SEE015 rekommenderas i år 2. (BBT005, BBT020, BBT045, BBT050, KBB101, KFK022, KKR063, KLI011, KLI021, KLI042, KPO045, KPO065, SEE015, SSY180, TIF050, TIF125): 3 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Food and health, rekommenderas en eller flera av följande kurser (BBT050, KLI011, KLI021, KLI042)
4) Rekommendation: Saknar du tillräckliga kunskaper inom biokemi och molekylärbiologi rekommenderas du läsa denna kurs för att ha rätt förkunskaper inför fortsatta studier på MPBIO (KBB032)
5) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Biomolecular science and technology, rekommenderas en eller flera av följande kurser (BBT005, BBT020, KBB101, KFK022)
6) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Biomaterials and tissue engineering, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KPO045, KPO065, SSY180, TIF050, TIF125)
7) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Systems biotechnology and bioeconomy, rekommenderas en eller flera av följande kurser (BBT020, BBT045, KKR063, SEE015)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.