Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
APPLIED MECHANICS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
30 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 27/10-2021 em J 03/01-2022 fm J 25/08-2022 fm J
40 PPU191 0117  A Konstruktionsoptimering, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU191 0217 S A Konstruktionsoptimering, Tentamen 4,5 27/10-2021 fm J 05/01-2022 fm J 24/08-2022 fm J
70 SEE040 0119  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 2,5
70 SEE040 0219  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Dugga 2,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
70 SEE040 0319 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Inlämningsuppgift 3,0
30 TME210 0110 E D+ Turbomaskiner, Tentamen 7,5 29/10-2021 fm J 03/01-2022 fm J 22/08-2022 fm J
30 TME230 0111 E B Strukturdynamisk modellvalidering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 TME260 0112 E C Utmattning och brott, Tentamen 7,5 26/10-2021 fm J 04/01-2022 fm J 19/08-2022 fm J

Läsperiod 2
Valbara kurser
30 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 13/01-2022 fm J 13/04-2022 fm J 26/08-2022 em J
30 MMS175 0121 E C Flyg- och raketframdrift, Tentamen 7,5 11/01-2022 fm J 11/04-2022 em J 18/08-2022 em J Ändring
30 MTF073 0120  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0220  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0320  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del C, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0420 S D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 3,0 14/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 15/08-2022 em J
30 TME146 0112  C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del A, Tentamen 4,5 11/01-2022 fm J 12/04-2022 fm J 19/08-2022 fm J
30 TME146 0212 S C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del B, Laboration 3,0
30 TME160 0108 E B Flerfasströmning, Tentamen 7,5 13/01-2022 fm J 11/04-2022 fm J Kontakta examinator
40 TME250 0112 E A Finita elementmetoden - solider, Tentamen 7,5 15/01-2022 em J 13/04-2022 em J 17/08-2022 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
30 MMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      

* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.