Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
APPLIED MECHANICS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 TME226 0120  B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 TME226 0220  B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 TME226 0320 S B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 25/10-2021 fm J_DATA Ändring 04/01-2022 em J_DATA Ändring 23/08-2022 fm J_DATA Ändring
40 TME235 0111 E C+ Solidmekanik, Tentamen 7,5 28/10-2021 em L_DATA Ändring 05/01-2022 em J_DATA Ändring 25/08-2022 fm J_DATA Ändring
Valbara kurser
30 TME210 0110 E 1)  D+ Turbomaskiner, Tentamen 7,5 29/10-2021 fm J 03/01-2022 fm J 22/08-2022 fm J
30 TME230 0111 E 1)  B Strukturdynamisk modellvalidering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 TME260 0112 E 1)  C Utmattning och brott, Tentamen 7,5 26/10-2021 fm J 04/01-2022 fm J 19/08-2022 fm J
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Valbara kurser
30 MMA092 0107 E 1)  B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 13/01-2022 fm J 13/04-2022 fm J 26/08-2022 em J
30 MMS175 0121 E C Flyg- och raketframdrift, Tentamen 7,5 11/01-2022 fm J 11/04-2022 em J 18/08-2022 em J Ändring
30 MTF073 0120  1)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0220  1)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0320  1)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del C, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0420 S 1)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 3,0 14/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 15/08-2022 em J
30 TME141 0111 E 1)  C Strukturdynamik, Tentamen 7,5 11/01-2022 fm J 11/04-2022 fm J Kontakta examinator
30 TME146 0112  1)  C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del A, Tentamen 4,5 11/01-2022 fm J 12/04-2022 fm J 19/08-2022 fm J
30 TME146 0212 S 1)  C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del B, Laboration 3,0
30 TME160 0108 E 1)  B Flerfasströmning, Tentamen 7,5 13/01-2022 fm J 11/04-2022 fm J Kontakta examinator
40 TME250 0112 E 1)  A Finita elementmetoden - solider, Tentamen 7,5 15/01-2022 em J 13/04-2022 em J 17/08-2022 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
30 TME085 0107 E 1)  B Kompressibel strömning, Tentamen 7,5 17/03-2022 fm J 08/06-2022 fm J 17/08-2022 fm J
40 TME240 0111 E 1)  D+ Kompositmekanik, Tentamen 7,5 16/03-2022 fm J_DATA 09/06-2022 fm J_DATA 23/08-2022 fm J_DATA
40 TME245 0111 E 1)  C Finita elementmetoden - strukturer, Tentamen 7,5 19/03-2022 fm J 10/06-2022 em J 22/08-2022 fm J Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 TME131 0114 E B Projekt i tillämpad mekanik, Projekt 7,5
Valbara kurser
40 MHA043 0116  1)  A Materialmekanik, Laboration 4,5
40 MHA043 0216  1)  A Materialmekanik, Tentamen 1,5 03/06-2022 em J_DATA 09/10-2021 em J Ändring 18/08-2022 fm J_DATA
40 MHA043 0316 S 1)  A Materialmekanik, Dugga 1,5
30 MTF271 0120  1)  C Turbulensmodellering, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF271 0220  1)  C Turbulensmodellering, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF271 0320 S 1)  C Turbulensmodellering, Tentamen 4,5 31/05-2022 fm J 08/10-2021 em J Ändring 16/08-2022 fm J


1) Obligatoriskt valbara: Bland dessa kurser välj minst 5 under våren år 1 och hösten år 2 (MHA043, MMA092, MTF073, MTF271, TME085, TME141, TME146, TME160, TME210, TME230, TME240, TME245, TME250, TME260): 5 av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.