Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-18 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
59 FKA196 0106 S B Grunderna i mikro- och nanoteknologi, Tentamen 7,5 25/10-2021 fm DIST Ändring 03/01-2022 em J Kontakta examinator
40 MMK162 0111  B+ Fastransformationer, del A, Tentamen 6,0 23/10-2021 fm J 03/01-2022 fm J 24/08-2022 fm J
40 MMK162 0211 S B+ Fastransformationer, del B, Projekt 1,5
40 MPM052 0103 E D Komposit- och nanokompositmaterial, Tentamen 7,5 27/10-2021 em J 04/01-2022 em J 17/08-2022 em J
40 MPR034 0111  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 26/10-2021 em L Ändring 04/01-2022 em J 16/08-2022 em J
40 MPR034 0211 S D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
70 SEE040 0119  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 2,5
70 SEE040 0219  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Dugga 2,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
70 SEE040 0319 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK680 0119 S A Cirkulär ekonomi, Tentamen 7,5 25/10-2021 em DIST Ändring 03/01-2022 em L Ändring 17/08-2022 em L
30 TME260 0112 E C Utmattning och brott, Tentamen 7,5 26/10-2021 fm J 04/01-2022 fm J 19/08-2022 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 MTT081 0112  C Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter, del A, Tentamen 4,0 11/01-2022 fm J Kontakta examinator Kontakta examinator
40 MTT081 0212 S C Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter, del B, Projekt 3,5
Valbara kurser
21 KPO045 0199 E A+ Biologiska material, Tentamen 7,5 10/01-2022 em J 12/04-2022 fm J 26/08-2022 fm J
40 MMK221 0107 E B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5
40 MTT107 0117 E D Skärteknik, Projekt 7,5
16 TIF050 0105 E D Medicinska material, Tentamen 7,5 14/01-2022 fm J 11/04-2022 fm J 22/08-2022 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      

* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.