Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKGBS - GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
GLOBAL SYSTEMS ENGINEERING

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE620 0120 E Envariabelanalys, Tentamen 7,5 30/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 17/08-2021 em J
11 MVE625 0120 E Beräkningsverktyg, Muntlig tentamen 5,0
70 SEE070 0120 * 1)  Introduktion till globala system, del A, Projekt 2,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT435 0120 E Tillämpat matematiskt tänkande, Inlämningsuppgift 7,5
70 SEE070 0120 * 1)  Introduktion till globala system, del A, Projekt 2,5
70 SEE080 0120 E Mekanik, Tentamen 5,0 15/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 fm J 19/08-2021 em J
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
70 SEE065 0120 E Ordning och oordning i fysikaliska system, Tentamen 7,5 18/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 21/08-2021 fm J
70 SEE070 0220 S 1)  Introduktion till globala system, del B, Projekt 2,5
70 SEE075 0120 S Evolution och självorganisation i biologiska system, Muntlig tentamen 5,0
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
70 SEE060 0120  2)  Jorden som system, del A, Inlämningsuppgift 1,5
70 SEE060 0220 S 2)  Jorden som system, del B, Tentamen 6,0
70 SEE085 0120 E Linjär algebra och experimentell matematik, Tentamen 7,5
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 3,0 hp, MTS 1,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 5,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.