Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TSILO - INTERNATIONELL LOGISTIK Läsår: 2020/2021
INTERNATIONAL LOGISTICS

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 MMS140 0120  Introduktion till internationell logistik, del A, Projekt 3,0
45 MMS140 0220  Introduktion till internationell logistik, del B, Dugga 3,0
30 MMS140 0320  Introduktion till internationell logistik, del C, Tentamen 4,5 29/10-2020 fm L Ändring 07/01-2021 em L 27/08-2021 em L
30 MMS140 0420  Introduktion till internationell logistik, del D, Inlämningsuppgift 1,5
30 MMS140 0520 S Introduktion till internationell logistik, del E, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 MMS090 0119 S Lasthantering och farligt gods, Tentamen 7,5 12/01-2021 fm L Ändring 07/04-2021 em L 26/08-2021 em L
30 MMS095 0119  Handelsrätt, del A, Inlämningsuppgift 5,0
30 MMS095 0219 S Handelsrätt, del B, Tentamen 2,5 14/01-2021 em L Ändring 09/04-2021 em L 19/08-2021 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 MMS021 0119  Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv, del A, Tentamen 4,5 15/03-2021 em L 09/06-2021 fm L 20/08-2021 em L
30 MMS021 0219  Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv, del B, Projekt 1,5
30 MMS021 0319 S Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv, del C, Laboration 1,5
30 MMS102 0120  Multimodal transporträtt och logistikavtal, del A, Inlämningsuppgift 5,0
30 MMS102 0220 S Multimodal transporträtt och logistikavtal, del B, Tentamen 2,5 19/03-2021 em L 10/06-2021 em L 24/08-2021 em L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 MMS105 0119  Fartygs befraktning, operation och ship management, del A, Tentamen 4,5 31/05-2021 fm L 10/10-2020 fm L 25/08-2021 em L
30 MMS105 0219 S Fartygs befraktning, operation och ship management, del B, Projekt 3,0
45 TEK375 0110  Ekonomisk analys, Tentamen 6,0 02/06-2021 em L 09/10-2020 em L 17/08-2021 em L
45 TEK375 0210 S Ekonomisk analys, Inlämningsuppgift 1,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.