Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »    | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TSILO - INTERNATIONELL LOGISTIK Läsår: 2020/2021
INTERNATIONAL LOGISTICS

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 MMS045 0119  Projektledning, del A, Inlämningsuppgift 2,5
30 MMS045 0219  Projektledning, del B, Inlämningsuppgift 3,0
30 MMS045 0319 S Projektledning, del C, Tentamen 2,0 29/10-2020 em L Ändring 07/01-2021 fm L 25/08-2021 em L
45 TEK341 0110  Finansiell analys och värdering, Tentamen 6,0 26/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 fm L 19/08-2021 em L
45 TEK341 0210 S Finansiell analys och värdering, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 MMS120 0120  Sjörätt och ship management, del A, Inlämningsuppgift 6,0
30 MMS120 0220 S Sjörätt och ship management, del B, Tentamen 1,5 16/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 fm L 27/08-2021 em L
30 SJO915 0117  Tillämpad statistik, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 SJO915 0217 S Tillämpad statistik, del B, Tentamen 6,0 13/01-2021 em L Ändring 08/04-2021 fm L 16/08-2021 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
30 MMS115 0120  1)  Praktik för Internationell logistik, del A, Projekt 12,0
30 MMS115 0220 S 1)  Praktik för Internationell logistik, del B, Inlämningsuppgift 3,0
30 SJO590 0109 E 1)  Sjöfartsekonomi: B-uppsats, Projekt 7,5
30 SJO631 0113 E 1)  Fördjupningskurs i sjöfartens marknader, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 MMS110 0120  2)  Miljöledning inom logistik och sjöfart, del A, Tentamen 4,5 04/06-2021 fm L 23/08-2021 em L
30 MMS110 0220 S 2)  Miljöledning inom logistik och sjöfart, del B, Projekt 3,0
45 TEK710 0119 E Organisation och ledarskap, Inlämningsuppgift 7,5


1) Obligatoriskt valbara: Kursen "Praktik för Internationell logistik" ska i normalfallet läsas. Övriga kurser ges som specialkurser i den mån tillräckligt många praktikplatser finns. (MMS115, SJO590, SJO631): 15.0 hp av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.