Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »

Programplan för  
SBVII - Sjöbefäl klass VII Läsår: 2020/2021
Deck officer and engineer officer, class VII

Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 SJM005 0116  Terresternavigation och sjömanskap, del A, Tentamen 3,0 27/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 em L 18/08-2021 em L_DATA
30 SJM005 0216  Terresternavigation och sjömanskap, del B, Övning 1,5
30 SJO855 0116  Marina maskinsystem 1, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 SJO855 0216  Marina maskinsystem 1, del B, Laboration 2,0
30 SJO855 0316 S Marina maskinsystem 1, del C, Tentamen 4,0 29/10-2020 fm L Ändring 07/01-2021 em L 17/08-2021 em L
30 SJO865 0116 E Fartygsstabilitet och fartygskonstruktion, Tentamen 3,0 30/10-2020 fm L Ändring 05/01-2021 em L 19/08-2021 em L
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 SJM005 0316  Terresternavigation och sjömanskap, del C, Tentamen 4,5 11/01-2021 em L Ändring 07/04-2021 fm L_DATA 24/08-2021 em L_DATA
30 SJM005 0416  Terresternavigation och sjömanskap, del D, Övning 1,5
30 SJM005 0516 S Terresternavigation och sjömanskap, del E, Projekt 1,5
32 SSY335 0116  El- och reglerteknik, del A, Tentamen 4,5 14/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em L 20/08-2021 em L
32 SSY335 0216  El- och reglerteknik, del B, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY335 0316 S El- och reglerteknik, del C, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 SJO870 0116  Marina maskinsystem 2, del A, Tentamen 4,5 19/03-2021 fm L 10/06-2021 fm L 27/08-2021 em L
30 SJO870 0216  Marina maskinsystem 2, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 SJO870 0316 S Marina maskinsystem 2, del C, Laboration 1,5
30 SJO875 0116  Fartygskommunikation, del A, Tentamen 1,5 17/03-2021 fm L 08/06-2021 fm L 23/08-2021 em L
30 SJO875 0216 S Fartygskommunikation, del B, Övning 1,5
30 SJO885 0116 E Sjövägsregler, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 SJO890 0116 S Fartygsadministration, Tentamen 3,0 15/03-2021 em L Ändring 09/06-2021 em L Ändring 25/08-2021 em L Ändring
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 SJO517 0120  Säkerhet, del A, Övning 1,0
30 SJO517 0220  Säkerhet, del B, Övning 1,5
30 SJO517 0320  Säkerhet, del C, Övning 0,5
30 SJO517 0420  Säkerhet, del D, Övning 1,0
30 SJO517 0520 S Säkerhet, del E, Övning 0,5
30 SJO880 0116 E Hantering av farligt gods, Tentamen 3,0 31/05-2021 em L Ändring 09/06-2021 em L Ändring 26/08-2021 em L Ändring
30 SJO895 0116  Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst, del A, Övning 3,0
30 SJO895 0216 S Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst, del B, Projekt 4,5
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.