Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
62 CIU212 0115  Lärande och ledarskap i praktiken 2, Inlämningsuppgift 1,5
62 CIU212 0215  Lärande och ledarskap i praktiken 2, Projekt 1,5
62 CIU212 0315 S Lärande och ledarskap i praktiken 2, Fältövning 4,5
62 CLS040 0119 E Humanvetenskapliga perspektiv på naturvetenskap och teknik, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 MVE391 0116 E Lärande och ledarskap i praktiken - breddning, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK452 0116  Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer, Tentamen 1,5 Kontakta examinator 07/04-2021 em J 17/08-2021 fm J
45 TEK452 0216 S Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer, Inlämningsuppgift 6,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
62 CLSX35 0117  Masterexamensarbete vid Lärande och ledarskap, Examensarbete 30.0      

* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.