Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT265 0111 * Software evolution project, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 TDA294 0117  B Formella metoder i mjukvaruutveckling, Muntlig tentamen 5,0
37 TDA294 0217 S B Formella metoder i mjukvaruutveckling, Laboration 2,5
37 TDA384 0117  C Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S C Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 24/10-2020 em J Ändring 16/03-2021 fm J Ändring 09/06-2021 fm J Ändring
37 TDA497 0112  1)  Interaction design methodology, Hemtentamen 4,0
37 TDA497 0212 S 1)  Interaction design methodology, Projekt 3,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT265 0111 *E Software evolution project, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA594 0119  B+ Software engineering principles for complex systems, Projekt 6,0
37 TDA594 0219 S B+ Software engineering principles for complex systems, Inlämningsuppgift 1,5
37 TDA596 0107  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 fm J
37 TDA596 0207 S C Distribuerade system, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 EDA223 0117  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 15/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 17/08-2021 em L
37 EDA223 0217 S B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2021 em J 08/06-2021 em J 25/08-2021 em J
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA342 0110  C Avancerad funktionell programmering, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S C Avancerad funktionell programmering, Tentamen 3,0 20/03-2021 fm J 23/08-2021 em J
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 23/10-2021 em J Ändring
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 26/08-2021 em J

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT157 0114  1)  A+ Design av användarupplevelser, Laboration 2,0
37 DAT157 0214  1)  A+ Design av användarupplevelser, Inlämningsuppgift 2,0
37 DAT157 0314 S 1)  A+ Design av användarupplevelser, Projekt 3,5
37 TDA602 0112  A+ Språkbaserad datasäkerhet, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S A+ Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 3,0

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.