Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT094 0120 E C+ Konstruktion av digitala elektroniksystem, Laboration 7,5
32 EEK150 0199 E 1) 2) 3)  B Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
32 EEK221 0108 E 4)  D Tillämpade elektromagnetiska beräkningar, Projekt 7,5
32 EEN045 0119 * 1) 2)  B Elkraftteknik, utökat konstruktionsprojekt, Projekt 7,5
32 EEN050 0119  C Robust och olinjär reglering, Tentamen 4,0 27/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 27/08-2021 fm J
32 EEN050 0219 S C Robust och olinjär reglering, Konstruktionsövning + lab 3,5
32 ENM051 0118 E 5)  B+ Analys och kontroll av elkraftsystem, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 em J 19/08-2021 fm J
32 ENM095 0108 E 4)  C+ Hållbar elproduktion och hållbara transporter, Tentamen 7,5 24/10-2020 fm L Ändring 05/01-2021 em J 17/08-2021 em J
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 28/10-2020 fm L Ändring 07/01-2021 em J 23/08-2021 fm J
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
45 IEK313 0119 E B Kvalitetsledning, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm J Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
37 MCC092 0116  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Tentamen 3,0 29/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 23/08-2021 fm J
37 MCC092 0216  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Laboration 3,0
37 MCC092 0316 S B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY121 0110 E A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 28/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 fm J 17/08-2021 fm J
30 TME122 0120  B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 3,0
30 TME122 0220 S B Fordonssystemteknik, Tentamen 4,5 26/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 em J 25/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
32 EEK150 0199 E 1) 3)  B Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
32 EEK202 0119 E 4)  C+ Skydd och övervakning av elkraftssystemet, Tentamen 7,5 16/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
32 EEN016 0119 E C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Tentamen 7,5 14/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 fm J
32 EEN045 0119 *E 1) 2)  B Elkraftteknik, utökat konstruktionsprojekt, Projekt 7,5
45 ENM035 0107 E D Bedömning av hållbarhet, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ENM100 0108 E 4)  D Kraftelektronik i elkraftsystemet, Tentamen 7,5 12/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 fm J 25/08-2021 em J
45 IBB137 0120  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB137 0220 S A Project management, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 MTT035 0107 S 5)  D Högspänningsteknik 1, Tentamen 7,5 13/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 em J 18/08-2021 em J
30 SJO955 0117 E 6)  Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 13/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em L 24/08-2021 em L
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 13/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 24/08-2021 em J
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 11/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
45 VMI010 0100 S D+ Miljösystemanalys, Tentamen 7,5 12/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 fm J 25/08-2021 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Projektkurs (EEK150, EEN045): 1 av kurserna krävs för examen
2) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (EEK150, EEN045)
3) Rekommendation: EEK150 har två kurstillfällen och kan läsas i läsperiod 1 eller läsperiod 2 (EEK150)
4) Obligatoriskt valbara: För årskurs 2 (EEK202, EEK221, ENM095, ENM100): 1 av kurserna krävs för examen
5) Rekommendation: Obligatorisk: Läs i årskurs 2 om du inte läste den i årskurs 1 (ENM051, MTT035)
6) Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.