Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ENM051 0118 E B+ Analys och kontroll av elkraftsystem, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 em J 19/08-2021 fm J
32 ENM056 0118 E D+ Elektriska maskiner - design och analys, Tentamen 7,5 29/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J 23/08-2021 em J
Valbara kurser
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 28/10-2020 fm L Ändring 07/01-2021 em J 23/08-2021 fm J
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
30 TME047 0114 * Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 0,0
30 TME122 0120  B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 3,0
30 TME122 0220 S B Fordonssystemteknik, Tentamen 4,5 26/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 em J 25/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ENM061 0116  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 16/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 24/08-2021 em J
32 ENM061 0216 S A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
32 MTT035 0107 S D Högspänningsteknik 1, Tentamen 7,5 13/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 em J 18/08-2021 em J
Valbara kurser
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 11/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
30 TME047 0114 * Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT340 0117  B Tillämpad maskininlärning, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT340 0217 S B Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT405 0119 E Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
32 ENM066 0118  1)  C+ Avancerad kraftssystemsanalys, Tentamen 5,0 20/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 26/08-2021 em J
32 ENM066 0218 S 1)  C+ Avancerad kraftssystemsanalys, Projekt 2,5
32 ENM076 0118  1)  A+ Elektriska drivsystem, Tentamen 4,5 17/03-2021 fm J 08/06-2021 em J 20/08-2021 em J
32 ENM076 0218 S 1)  A+ Elektriska drivsystem, Laboration 3,0
32 MTT060 0109  2)  B+ Elinstallation med författningskunskap, Projekt 4,5
32 MTT060 0209 S 2)  B+ Elinstallation med författningskunskap, Tentamen 3,0 19/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 20/08-2021 fm J
32 SSY156 0115 S A Modellering och styrning av mekatroniska system, Konstruktionsövning + lab 7,5
32 SSY281 0118 E D Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning 7,5 09/06-2021 fm J 17/08-2021 fm J
45 TEK255 0107 E Ekonomisk analys, Tentamen 7,5 13/03-2021 em J 09/06-2021 em J 20/08-2021 em J
30 TME095 0107 E B El- och hybridfordon, Tentamen 7,5 19/03-2021 em J 08/06-2021 fm J 24/08-2021 fm J
45 VMI035 0101 S B Miljömanagement, Tentamen 7,5 18/03-2021 fm J 10/06-2021 fm J 23/08-2021 fm J

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT340 0117  C Tillämpad maskininlärning, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT340 0217 S C Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
32 ENM070 0107 E 1)  A+ Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar, Tentamen 7,5 04/06-2021 em J 09/10-2020 em J 27/08-2021 em J
32 MTT040 0107 S 1)  D Högspänningsteknik 2, Tentamen 7,5 01/06-2021 em J 10/10-2020 fm J 16/08-2021 fm J
32 SSY191 0118  3)  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 4,0
32 SSY191 0218  3)  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Inlämningsuppgift 2,0
32 SSY191 0318 S 3)  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 1,5
45 TEK250 0107 E Industriell produktion, Tentamen 7,5 02/06-2021 em J 10/10-2020 em J Ändring 24/08-2021 em J
45 TEK315 0108 E D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 04/06-2021 fm J 09/10-2020 fm J 19/08-2021 em J
30 TME047 0214 S Chalmers formula student, Projekt 12,0
45 VTM081 0199 S D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 03/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J 26/08-2021 em J


1) Obligatoriskt valbara: För årskurs 1 (ENM066, ENM070, ENM076, MTT040): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Ges på svenska och behandlar svensk lagstiftning (MTT060)
3) Rekommendation: Endast för studenter som läst ESS101 och SSY285 (SSY191)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.