Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
0114 KMG037 0114 E Avancerad molekylärbiologi, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KMG060 0107 S C Systembiologi, Tentamen 7,5 24/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 fm J 24/08-2021 em J
70 RRY025 0107 E C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 20/08-2021 em J
32 SSY340 0117  A Djup maskininlärning, Projekt 3,0
32 SSY340 0217 S A Djup maskininlärning, Inlämningsuppgift 4,5
30 TIF160 0107 E C+ Humanoida robotar, Projekt 7,5
16 TIF290 0119 E B Kvantmekanik, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
16 TIF295 0119 E A Experimentella metoder inom modern fysik, Projekt 3,0
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 fm J Ändring 26/08-2021 em J
11 TMA881 0101 E Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMA947 0103  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Olinjär optimering, Tentamen 6,0 29/10-2020 fm J Ändring 02/01-2021 fm J Ändring 17/08-2021 fm J Ändring
11 TMS165 0104 E Stokastisk analys, Tentamen 7,5 27/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J Ändring 20/08-2021 fm J Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
70 ENM140 0114 E A Spelteori och rationalitet, Projekt 7,5
16 FKA121 0199 E D Beräkningsfysik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MTF073 0120  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0220  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0320  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del C, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0420 S D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 3,0 15/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J 16/08-2021 em J
11 MVE095 0106 E Optioner och matematik, Tentamen 7,5 09/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J Ändring 24/08-2021 fm J Ändring
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S D Kryptografi, Tentamen 6,0 15/01-2021 fm L Ändring 08/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
37 TDA507 0113 E A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
16 TIF181 0118 E B Forskning, innovation och entreprenörskap, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
11 MVE155 0107 E Statistisk slutledning, Tentamen 7,5 16/03-2021 em J Ändring 09/06-2021 fm J 17/08-2021 em J Ändring
37 TDA206 0101 E A Diskret optimering, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 25/08-2021 em J Ändring
37 TDA233 0120  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA233 0220 S B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Tentamen 4,5 16/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 25/08-2021 fm J
70 TIF150 0107 E B+ Informationsteori för komplexa system, Tentamen 7,5 19/03-2021 em J Kontakta examinator 19/08-2021 fm J
16 TIF320 0119 E C Beräkningsmetoder för material- och molekylfysik, Projekt 7,5
11 TMA285 0101 E Finansiella derivat och partiella differentialekvationer, Tentamen 7,5 16/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 27/08-2021 em J Ändring
30 TME285 0116 E Intelligenta agenter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valbara kurser
30 MTF271 0120  C Turbulensmodellering, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF271 0220  C Turbulensmodellering, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF271 0320 S C Turbulensmodellering, Tentamen 4,5 01/06-2021 fm J 09/10-2020 em J 17/08-2021 fm J
11 MVE165 0107 S Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5 03/06-2021 fm J 26/08-2021 em J Ändring
11 MVE220 0108 E Finansiell risk, Tentamen 7,5 31/05-2021 em J 07/01-2021 em J Ändring 20/08-2021 em J Ändring
11 MVE441 0120  Statistik för stora datamängder, Projekt 1,5
11 MVE441 0220 S Statistik för stora datamängder, Hemtentamen 6,0
16 TIF106 0111 E D Icke-jämviktsprocesser i fysik, kemi och biologi, Tentamen 7,5 01/06-2021 em J 09/10-2020 fm J 23/08-2021 fm J
16 TIF360 0120 E D Avancerad maskininlärning med neurala nätverk, Projekt 7,5
30 TME290 0116 E B Autonoma robotar, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMS016 0101 S Spatial statistik och bildanalys, Tentamen 7,5 02/06-2021 em J Ändring Kontakta examinator 25/08-2021 em J Ändring
11 TMS088 0117 E Finansiella tidsserier, Tentamen 7,5 04/06-2021 em J 02/01-2021 fm J Ändring 23/08-2021 fm J Ändring

 
EXAMENSARBETE
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.