Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
70 RRY025 0107 E 1) 2) 3) 4) 5)  C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 20/08-2021 em J
32 SSY121 0110 E 1) 2) 3) 4)  A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 28/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 fm J 17/08-2021 fm J
32 SSY165 0107  2) 5)  C+ Händelsediskreta system, Tentamen 5,0 24/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 fm J 27/08-2021 fm J
32 SSY165 0207 S 2) 5)  C+ Händelsediskreta system, Laboration 2,5
30 TME122 0120  1) 4)  B Fordonssystemteknik, Inlämningsuppgift 3,0
30 TME122 0220 S 1) 4)  B Fordonssystemteknik, Tentamen 4,5 26/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 em J 25/08-2021 fm J
30 TME192 0113  4)  C Aktiv säkerhet, Inlämningsuppgift 3,5
30 TME192 0213 S 4)  C Aktiv säkerhet, Tentamen 4,0 29/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 fm J Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEN040 0119  D Utveckling av medicintekniska produkter, Projekt 6,0
32 EEN040 0219 S D Utveckling av medicintekniska produkter, Laboration 1,5
Valbara kurser
28 KLI011 0107 E 6) 7)  Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 13/01-2021 em J Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KPO045 0199 E 6) 7)  A+ Biologiska material, Tentamen 7,5 11/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
30 MMF062 0103  4)  D Fordonsdynamik, Projekt 4,5
30 MMF062 0203 S 4)  D Fordonsdynamik, Tentamen 3,0 12/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 17/08-2021 fm J
32 SSY125 0107 S 2)  A Digital kommunikation, Tentamen 7,5 16/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 fm J 23/08-2021 em J
32 SSY267 0114 E 1) 2) 3) 4) 5) 7)  C Avancerad biomedicinsk teknik, Projekt 7,5
32 SSY285 0111  1) 2) 4) 5)  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S 1) 2) 4) 5)  A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 11/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
16 TIF050 0105 E 3) 5) 7)  D Medicinska material, Tentamen 7,5 16/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 fm J 23/08-2021 em J
16 TIF300 0119 E 3) 5)  B Spektroskopi, Tentamen 7,5 15/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 20/08-2021 fm J
30 TME202 0113  4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del A, Laboration 2,0
30 TME202 0213  4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del B, Tentamen 2,0 16/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 em J 26/08-2021 em J
30 TME202 0313  4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del C, Tentamen 2,0 Kontakta examinator 09/04-2021 fm J 26/08-2021 fm J
30 TME202 0413 S 4)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del D, Inlämningsuppgift 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT420 0119  1) 8)  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT420 0319 S 1) 8)  Människa - dator interaktion, Projekt 3,0
21 KPO065 0104 E 6) 7)  Tissue engineering, Tentamen 7,5 16/03-2021 em J Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY281 0118 E 2)  D Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning 7,5 09/06-2021 fm J 17/08-2021 fm J
37 TDA357 0106  1) 3)  Databaser, Tentamen 4,5 19/03-2021 fm J 13/01-2021 em J 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S 1) 3)  Databaser, Laboration 3,0
16 TIF315 0119 E 5) 7)  B+ Biologisk och bioteknisk fysik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valbara kurser
28 KLI042 0117  6) 7)  Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Tentamen 6,0 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Kontakta examinator
28 KLI042 0217 S 6) 7)  Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Laboration 1,5
32 SSY186 0114  1) 2) 3) 4) 5) 7)  C Medicinska bildsystem, Laboration 1,0
32 SSY186 0214  1) 2) 3) 4) 5) 7)  C Medicinska bildsystem, Projekt 2,5
32 SSY186 0314 S 1) 2) 3) 4) 5) 7)  C Medicinska bildsystem, Tentamen 4,0 04/06-2021 fm J 10/10-2020 em J 25/08-2021 em J
32 SSY191 0118  2)  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 4,0
32 SSY191 0218  2)  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Inlämningsuppgift 2,0
32 SSY191 0318 S 2)  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 1,5
32 SSY261 0111  2)  D Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 01/06-2021 em J 09/10-2020 fm J 24/08-2021 em J
32 SSY261 0211 S 2)  D Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
16 TIF125 0107 E 6) 7)  C Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial, Tentamen 7,5 01/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J 27/08-2021 em J
30 TME196 0111  4)  C+ Skadebiomekanik, del A, Inlämningsuppgift 4,5
30 TME196 0211 S 4)  C+ Skadebiomekanik, del B, Tentamen 3,0 01/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J 16/08-2021 fm J
11 TMS016 0101 S 3)  Spatial statistik och bildanalys, Tentamen 7,5 02/06-2021 em J Ändring Kontakta examinator 25/08-2021 em J Ändring

 
EXAMENSARBETE
28 BBTX03 0115  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, Examensarbete 30.0      
28 BBTX60 0115  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Examensarbete 30.0      
28 BBTX60 0215  Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Examensarbete 30.0      
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      
21 KBTX12 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0115  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX61 0215  Masterexamensarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX05 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0115  Masterexamensarbete vid Fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX61 0215  Masterexamensarbete vid Fysik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: e-Health track (DAT420, RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, SSY285, TDA357, TME122)
2) Rekommendation: Signals and control track (RRY025, SSY121, SSY125, SSY165, SSY186, SSY191, SSY261, SSY267, SSY281, SSY285)
3) Rekommendation: Image track (RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, TDA357, TIF050, TIF300, TMS016)
4) Rekommendation: Automotive track (MMF062, RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, SSY285, TME122, TME192, TME196, TME202)
5) Rekommendation: Biotechnical physics track (RRY025, SSY165, SSY186, SSY267, SSY285, TIF050, TIF300, TIF315)
6) Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (KLI011, KLI042, KPO045, KPO065, TIF125)
7) Rekommendation: Biomaterial track (KLI011, KLI042, KPO045, KPO065, SSY186, SSY267, TIF050, TIF125, TIF315)
8) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.