Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 EEN035 0119  B Biomedicinsk modellering och simulering, Tentamen 4,5 27/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 17/08-2021 fm J
32 EEN035 0219 S B Biomedicinsk modellering och simulering, Laboration 3,0
32 SSY091 0114 * C+ Medicinsk elektronik, Tentamen 3,5
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 26/10-2020 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J
Valbara kurser
32 SSY080 0106 S 1)  B+ Transformer, signaler och system, Tentamen 7,5 29/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 em J 25/08-2021 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY091 0114 *E C+ Medicinsk elektronik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 13/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 24/08-2021 em J
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 15/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 SSY098 0119  C Bildanalys, Projekt 3,5
32 SSY098 0219 S C Bildanalys, Laboration 4,0
Valbara kurser
21 KPO065 0104 E 2) 3)  Tissue engineering, Tentamen 7,5 16/03-2021 em J Kontakta examinator Kontakta examinator
11 MVE155 0107 E 2)  Statistisk slutledning, Tentamen 7,5 16/03-2021 em J Ändring 09/06-2021 fm J 17/08-2021 em J Ändring
32 SSY200 0108 E 2)  Elektromagnetiska beräkningar, Muntlig tentamen 7,5
37 TDA357 0106  2)  Databaser, Tentamen 4,5 19/03-2021 fm J 13/01-2021 em J 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S 2)  Databaser, Laboration 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 SSY115 0107 E B Hälsoinformatik, Projekt 7,5
Valbara kurser
32 SSY186 0114  2)  C Medicinska bildsystem, Laboration 1,0
32 SSY186 0214  2)  C Medicinska bildsystem, Projekt 2,5
32 SSY186 0314 S 2)  C Medicinska bildsystem, Tentamen 4,0 04/06-2021 fm J 10/10-2020 em J 25/08-2021 em J
32 SSY261 0111  2) 4)  D Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 01/06-2021 em J 09/10-2020 fm J 24/08-2021 em J
32 SSY261 0211 S 2) 4)  D Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
16 TIF125 0107 E 2) 3)  C Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial, Tentamen 7,5 01/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J 27/08-2021 em J
30 TME196 0111  2)  C+ Skadebiomekanik, del A, Inlämningsuppgift 4,5
30 TME196 0211 S 2)  C+ Skadebiomekanik, del B, Tentamen 3,0 01/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J 16/08-2021 fm J


1) Rekommendation: För dem som saknar en kurs i grundläggande signalbehandling. (SSY080)
2) Obligatoriskt valbara: - (KPO065, MVE155, SSY186, SSY200, SSY261, TDA357, TIF125, TME196): 1 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (KPO065, TIF125)
4) Rekommendation: Kan läsas i årskurs 2 (SSY261)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.