Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
INDUSTRIAL MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK630 0118  Marknadsföring och kommunikation, Tentamen 4,0 28/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 em L 20/08-2021 em L
45 TEK630 0218 S Marknadsföring och kommunikation, Projekt 3,5
Valbara kurser
11 LMA017 0101 E 1) 2)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 27/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 fm L 19/08-2021 em L
40 LMU055 0102 E 1) 3)  Människa - teknik, Tentamen 7,5 28/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 em L 17/08-2021 em L
40 PPU032 0116 E 1)  A Användarstudier - Att förstå användaren och dess krav, Dugga 7,5
32 SSY295 0113  1)  El- och reglerteknik, Laboration 1,5
32 SSY295 0213 S 1)  El- och reglerteknik, Tentamen 6,0 26/10-2020 em L Ändring 07/01-2021 fm L 18/08-2021 em L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 PPU055 0106  B+ Virtuell produktion, Tentamen 5,2 11/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 23/08-2021 fm J
40 PPU055 0206 S B+ Virtuell produktion, Laboration 2,3
Valbara kurser
30 LMU113 0104 E 1)  Hållfasthetslära, Tentamen 7,5 11/01-2021 em L Ändring 09/04-2021 fm L 18/08-2021 em L
30 SJO955 0117 E 1)  Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 13/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em L 24/08-2021 em L
45 TEK600 0118 E 1) 3)  A Digitalisering och samhälle, Hemtentamen 7,5
45 TEK700 0119 E 1) 3)  C+ Praktiskt ledarskap och entreprenörskap, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK690 0119  Industriell verksamhetsutveckling i teori och praktik, Tentamen 4,5 15/03-2021 fm L 08/06-2021 fm L 26/08-2021 em L
45 TEK690 0219 S Industriell verksamhetsutveckling i teori och praktik, Projekt 3,0
Valbara kurser
11 LMA224 0107 E 1) 2)  D Matematisk överbryggningskurs, Tentamen 7,5 19/03-2021 fm L 09/06-2021 em L 25/08-2021 em L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK390 0111  3)  Ingenjören och samhället, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK390 0211 S 3)  Ingenjören och samhället, Tentamen 5,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX20 0117  Examensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 15.0      
45 TEKX01 0105  Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: Fritt val mellan följande kurser (LMA017, LMA224, LMU055, LMU113, PPU032, SJO955, SSY295, TEK600, TEK700): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Behörighetskrav för vissa masterprogram (LMA017, LMA224)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.