Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIMEL - MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
MECHATRONICS ENGINEERING

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 EEN030 0118 * 1)  Introduktion till mekatronik, del A, Projekt 1,5
40 EEN030 0218 * 1)  Introduktion till mekatronik, del B, Projekt 2,0
37 LEU432 0116 * Grundläggande datorteknik, Tentamen 2,5
37 LEU432 0216 * Grundläggande datorteknik, Laboration 1,5
11 LMA401 0119 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 24/10-2020 fm L 05/01-2021 em L 26/08-2021 em L
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEN030 0118 * 1)  Introduktion till mekatronik, del A, Projekt 1,5
40 EEN030 0218 * 1)  Introduktion till mekatronik, del B, Projekt 1,0
32 EEN030 0318 S 1)  Introduktion till mekatronik, Inlämningsuppgift 1,5
37 LEU432 0116 * Grundläggande datorteknik, Tentamen 2,0 11/01-2021 fm L 08/04-2021 em L 19/08-2021 em L
37 LEU432 0216 *S Grundläggande datorteknik, Laboration 1,5
11 MVE580 0119 E Linjär algebra och differentialekvationer, Tentamen 7,5 14/01-2021 em L 07/04-2021 em L 16/08-2021 em L
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 LEU471 0115  Elektriska kretsar, Tentamen 6,0
32 LEU471 0215 S Elektriska kretsar, Laboration 1,5
30 TME221 0119 E Mekanik, Tentamen 7,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 LEU076 0114 E Styrprojekt, Projekt 7,5
37 LEU481 0114  Programutveckling, Inlämningsuppgift 1,5
37 LEU481 0214 S Programutveckling, Tentamen 6,0 09/10-2020 fm L
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.