Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIMEL - MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
MECHATRONICS ENGINEERING

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY251 0120  Tillämpad reglerdesign, Laboration 1,5
32 SSY251 0220  Tillämpad reglerdesign, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY251 0320 S Tillämpad reglerdesign, Tentamen 4,5 29/10-2020 em L Ändring 07/01-2021 fm L 27/08-2021 em L
Valbara kurser
37 DAT050 0105  Objektorienterad programmering, Tentamen 6,0 29/10-2020 fm L Ändring 04/01-2021 fm L 25/08-2021 em L
37 DAT050 0205 S Objektorienterad programmering, Inlämningsuppgift 1,5
32 EEN095 0120  C Artificiell intelligens och autonoma system, Laboration 2,0
32 EEN095 0220 S C Artificiell intelligens och autonoma system, Tentamen 5,5 26/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 em J 23/08-2021 em J
11 LMA017 0101 E Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 27/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 fm L 19/08-2021 em L
40 LMU055 0102 E 1)  Människa - teknik, Tentamen 7,5 28/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 em L 17/08-2021 em L
32 SSY011 0115  D+ Elektroniksystem, Laboration 3,5
32 SSY011 0215 S D+ Elektroniksystem, Tentamen 4,0 30/10-2020 fm L Ändring 05/01-2021 em L Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 LMU113 0104 E Hållfasthetslära, Tentamen 7,5 11/01-2021 em L Ändring 09/04-2021 fm L 18/08-2021 em L
40 LMU432 0110 E Maskinelement, Tentamen 7,5 13/01-2021 fm L Ändring 08/04-2021 fm L 16/08-2021 fm L Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 EDA322 0113  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S Digital konstruktion, Tentamen 4,5 17/03-2021 em J 10/06-2021 em J 26/08-2021 em J
32 LEU340 0198 E C+ Industriella styr och övervakningssystem, Projekt 7,5
11 LMA224 0107 E D Matematisk överbryggningskurs, Tentamen 7,5 19/03-2021 fm L 09/06-2021 em L 25/08-2021 em L
11 LMA522 0118 E Tillämpad matematisk statistik, Tentamen 7,5 15/03-2021 fm L 08/06-2021 em L 26/08-2021 em L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK725 0119  Industriell organisation och ekonomi, Tentamen 6,0 01/06-2021 fm L 09/10-2020 fm J 28/08-2021 fm L Ändring
45 TEK725 0219 S Industriell organisation och ekonomi, Projekt 1,5

 
EXAMENSARBETE
32 EENX20 0117  Examensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 15.0      
40 IMSX20 0117  Examensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 15.0      
37 LMTX38 0105  Examensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 15.0      
30 MMSX25 0117  Examensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 15.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.