Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIMAL - MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
MECHANICAL ENGINEERING

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 LMA401 0119 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 24/10-2020 fm L 05/01-2021 em L 26/08-2021 em L
40 LMU421 0112  Datorstödd maskinkonstruktion, Inlämningsuppgift 2,5
40 LMU421 0212 * Datorstödd maskinkonstruktion, Inlämningsuppgift 1,3
40 PPU127 0120 * Introduktion till maskinteknik, Projekt 3,7
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 LMU421 0212 *S Datorstödd maskinkonstruktion, Inlämningsuppgift 3,7
11 MVE580 0119 E Linjär algebra och differentialekvationer, Tentamen 7,5 14/01-2021 em L 07/04-2021 em L 16/08-2021 em L
40 PPU127 0120 * Introduktion till maskinteknik, Projekt 2,3
40 PPU127 0220 S Introduktion till maskinteknik, Dugga 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 LMT202 0105 E Mekanik, Tentamen 7,5
30 LMT834 0101 S Termodynamik och strömningsmekanik, Tentamen 7,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE355 0111  Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Tentamen 4,0 10/10-2020 fm L
11 MVE355 0211 S Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Laboration 3,5
30 TME255 0112 E Hållfasthetslära, Tentamen 7,5 09/10-2020 fm L
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.