Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla KST  PRD 

Programplan för  
TIMAL - MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
MECHANICAL ENGINEERING

Tredje årskursen
Programinriktning konstruktion
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 LMA017 0101 E Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 27/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 fm L 19/08-2021 em L
40 LMU120 0102 E B+ Finita-elementmodelleringen, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 LMT211 0102 E C+ Mekanik, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 14/01-2021 em L Ändring 09/04-2021 em L 16/08-2021 em L
40 LMU111 0102 E Hållfasthetslära, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 12/01-2021 em L Ändring 07/04-2021 em L 24/08-2021 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
40 LMS586 0103 E B+ Materialteknik, fortsättningskurs, Dugga 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
40 LMU102 0119 S Maskinelement, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 02/06-2021 fm L 09/10-2020 fm L 18/08-2021 fm L Ändring

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX20 0117  Examensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 15.0      
30 MMSX25 0117  Examensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 15.0      
45 TEKX01 0105  Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 15.0      

* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.