Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla ALL  EKT 

Programplan för  
TIELL - ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
ELECTRICAL ENGINEERING

Tredje årskursen
Programinriktning elkraftsteknik
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
32 ENM051 0118 E 1)  B+ Analys och kontroll av elkraftsystem, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 em J 19/08-2021 fm J
32 ENM056 0118 E 1)  D+ Elektriska maskiner - design och analys, Tentamen 7,5 29/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J 23/08-2021 em J
11 LMA017 0101 E 1) 2)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 27/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 fm L 19/08-2021 em L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ENM061 0116  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 16/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 24/08-2021 em J
32 ENM061 0216 S A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
32 MTT035 0107 S D Högspänningsteknik 1, Tentamen 7,5 13/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 em J 18/08-2021 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
62 LSP127 0102 E A+ Engelska för yrkeslivet, Inlämningsuppgift 1,5
32 MTT060 0109  B+ Elinstallation med författningskunskap, Projekt 4,5
32 MTT060 0209 S B+ Elinstallation med författningskunskap, Tentamen 3,0 19/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 20/08-2021 fm J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 LMU450 0103 S C+ Ekonomi och organisation, Tentamen 6,0 01/06-2021 fm L 09/10-2020 fm L 28/08-2021 fm L Ändring

 
EXAMENSARBETE
32 EENX20 0117  Examensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: Välj bland kurserna (ENM051, ENM056, LMA017): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEPO (LMA017)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.