Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla ALL  EKT 

Programplan för  
TIELL - ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
ELECTRICAL ENGINEERING

Tredje årskursen
Programinriktning Allmän inriktning
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY011 0115  D+ Elektroniksystem, Laboration 3,5
32 SSY011 0215 S D+ Elektroniksystem, Tentamen 4,0 30/10-2020 fm L Ändring 05/01-2021 em L Kontakta examinator
Valbara kurser
32 EEN095 0120  1)  C Artificiell intelligens och autonoma system, Laboration 2,0
32 EEN095 0220 S 1)  C Artificiell intelligens och autonoma system, Tentamen 5,5 26/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 em J 23/08-2021 em J
11 LMA017 0101 E 1) 2) 3) 4) 5)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 27/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 fm L 19/08-2021 em L
32 SSY091 0114 * 1)  C+ Medicinsk elektronik, Tentamen 3,5
32 SSY180 0107  1)  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 26/10-2020 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J
32 SSY251 0120  1)  Tillämpad reglerdesign, Laboration 1,5
32 SSY251 0220  1)  Tillämpad reglerdesign, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY251 0320 S 1)  Tillämpad reglerdesign, Tentamen 4,5 29/10-2020 em L Ändring 07/01-2021 fm L 27/08-2021 em L

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT067 0119  1) 6)  A Projekt, Projekt 6,0
62 DAT067 0219 S 1) 6)  A Projekt, Inlämningsuppgift 1,5
37 EDA234 0108 E 1) 6)  C+ Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
32 ENM061 0116  1)  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 16/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 24/08-2021 em J
32 ENM061 0216 S 1)  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
59 LET564 0115  1) 2)  D Analog konstruktion, Projekt 2,5
59 LET564 0215 S 1) 2)  D Analog konstruktion, Tentamen 5,0 13/01-2021 em L Ändring 09/04-2021 em L 20/08-2021 em L
32 SSY091 0114 *E 1)  C+ Medicinsk elektronik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY180 0207 S 1)  Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 15/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
62 LSP127 0102 E A+ Engelska för yrkeslivet, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 EDA322 0113  1) 7)  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S 1) 7)  Digital konstruktion, Tentamen 4,5 17/03-2021 em J 10/06-2021 em J 26/08-2021 em J
37 LEU062 0120  1)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 LEU062 0220 S 1)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 17/03-2021 em J Ändring 01/06-2021 fm J Ändring 16/08-2021 em J
32 LEU340 0198 E 1)  C+ Industriella styr och övervakningssystem, Projekt 7,5
11 LMA224 0107 E 3) 4)  D Matematisk överbryggningskurs, Tentamen 7,5 19/03-2021 fm L 09/06-2021 em L 25/08-2021 em L
32 SSY305 0113 E 1)  C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 18/03-2021 em J 10/06-2021 em J 16/08-2021 em J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 LMU450 0103 S C+ Ekonomi och organisation, Tentamen 6,0 01/06-2021 fm L 09/10-2020 fm L 28/08-2021 fm L Ändring

 
EXAMENSARBETE
32 EENX20 0117  Examensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 15.0      
37 LMTX38 0105  Examensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 15.0      
59 MCCX05 0108  Examensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 15.0      
70 SEEX20 0117  Examensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Examensarbete 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: Välj bland dessa kurser (DAT067, EDA234, EDA322, EEN095, ENM061, LET564, LEU062, LEU340, LMA017, SSY091, SSY180, SSY251, SSY305): 3 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPWPS (LET564, LMA017)
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPCOM (LMA017, LMA224)
4) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPSYS (samt LMT202 och SSY042/TMA982) (LMA017, LMA224)
5) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPBME (LMA017)
6) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT067, EDA234)
7) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (EDA322)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.