Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIDSL - DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
PRODUCT DESIGN ENGINEERING

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 PPU032 0116 E A Användarstudier - Att förstå användaren och dess krav, Dugga 7,5
45 TEK266 0118  B+ Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete, Tentamen 4,0 28/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 em L 20/08-2021 em L
45 TEK266 0218 S B+ Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete, Projekt 3,5
Valbara kurser
11 LMA017 0101 E Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 27/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 fm L 19/08-2021 em L

Läsperiod 2
Valbara kurser
11 LMA521 0103 E Tillämpad matematisk statistik, Tentamen 7,5 12/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 fm L 26/08-2021 em L
40 PPU025 0105 E 1)  Från numeriskt underlag till fysisk modell, Projekt 7,5
45 TEK700 0119 E 2)  C+ Praktiskt ledarskap och entreprenörskap, Projekt 7,5
45 TEK720 0119  1)  Industriell ekonomi och organisation, Tentamen 6,0 14/01-2021 fm L Ändring 07/04-2021 fm L 28/08-2021 fm L Ändring
45 TEK720 0219 S 1)  Industriell ekonomi och organisation, Inlämningsuppgift 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
40 PPU030 0105 E 3)  B+ Design och produktutveckling för uthållig utveckling, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
40 PPU041 0109 E 1)  Solidmodellering, fortsättningskurs, Inlämningsuppgift 7,5

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX20 0117  Examensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 15.0      
30 MMSX25 0117  Examensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 15.0      
45 TEKX01 0105  Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 15.0      

1) Rekommendation: Rekommenderade kurser i det valbara blocket. (PPU025, PPU041, TEK720)
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.