Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIDSL - DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
PRODUCT DESIGN ENGINEERING

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 LMU615 0104 E Design och kommunikation, fortsättningskurs, Inlämningsuppgift 7,5
40 MTT070 0109  1)  Materialteknik, Projekt 1,5
40 MTT070 0209 S 1)  Materialteknik, Tentamen 6,0 28/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 em L 26/08-2021 em L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 IMS040 0119  Ergonomi, Inlämningsuppgift 3,0
40 IMS040 0219 S Ergonomi, Dugga 4,5
30 LMU113 0104 E Hållfasthetslära, Tentamen 7,5 11/01-2021 em L Ändring 09/04-2021 fm L 18/08-2021 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
40 LMU234 0104 S Tillverkningsteknik, Tentamen 7,5 15/03-2021 fm L 05/01-2021 fm L 19/08-2021 em L
40 PPU201 0119  Maskinelement, Projekt 2,0
40 PPU201 0219 S Maskinelement, Tentamen 5,5 19/03-2021 fm L 10/06-2021 fm L 16/08-2021 fm L Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
40 LMU605 0108 E Ytmodellering, fortsättningskurs, Projekt 7,5
40 PPU196 0119  Produktutvecklingsprojekt, Projekt 5,0
40 PPU196 0219 S Produktutvecklingsprojekt, Dugga 2,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.