Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIDSL - DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
PRODUCT DESIGN ENGINEERING

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 LMU631 0107 E Designintroduktion, Dugga 7,5
11 MVE575 0119 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 24/10-2020 fm L Ändring 05/01-2021 em L 26/08-2021 em L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 LMU602 0112  Ytmodellering och solidmodellering, del A, Inlämningsuppgift 3,8
40 LMU610 0103  Design och kommunikation, del A, Inlämningsuppgift 3,7
11 MVE570 0119 E Linjär algebra och differentialekvationer, Tentamen 7,5 14/01-2021 em L Ändring 07/04-2021 em L 16/08-2021 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 EEN060 0119 E Tillämpad objektorienterad programmering, Tentamen 7,5 16/03-2021 fm L 08/06-2021 em L 23/08-2021 em L
40 LMU602 0212 S Ytmodellering och solidmodellering, del B, Inlämningsuppgift 3,7
40 LMU610 0203 S Design och kommunikation, del B, Inlämningsuppgift 3,8

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 LMT207 0115  Mekanik, Projekt 2,0
30 LMT207 0215 S Mekanik, Tentamen 5,5 02/06-2021 fm L 09/10-2020 em L 24/08-2021 em L
40 LMU622 0109  Designmetodik, Projekt 3,7
40 LMU622 0209 S Designmetodik, Dugga 3,8


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.