Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla AIM  AMN 

Programplan för  
TIDAL - DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
COMPUTER ENGINEERING

Tredje årskursen
Programinriktning Allmän
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT257 0119 E Agile software project management, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 EDA093 0117  1)  C+ Operativsystem, Tentamen 6,0 24/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 fm J 17/08-2021 em J
37 EDA093 0217 S 1)  C+ Operativsystem, Laboration 1,5
37 EDA387 0111  1)  B+ Datornätverk, Laboration 1,5
37 EDA387 0211 S 1)  B+ Datornätverk, Tentamen 6,0 29/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 em J 26/08-2021 em J
11 LMA017 0101 E 1) 2) 3)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 27/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 fm L 19/08-2021 em L
32 SSY011 0115  1) 4)  D+ Elektroniksystem, Laboration 3,5
32 SSY011 0215 S 1) 4)  D+ Elektroniksystem, Tentamen 4,0 30/10-2020 fm L Ändring 05/01-2021 em L Kontakta examinator
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 26/10-2020 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J
37 TDA384 0117  1)  C Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S 1)  C Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 24/10-2020 em J Ändring 16/03-2021 fm J Ändring 09/06-2021 fm J Ändring

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT067 0119  5)  A Projekt, Projekt 6,0
62 DAT067 0219 S 5)  A Projekt, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT151 0112  1)  B Programspråk, Tentamen 6,0 11/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 26/08-2021 em J
37 DAT151 0212 S 1)  B Programspråk, Laboration 1,5
37 DAT355 0117  1)  A Kravhantering och användarupplevelse, Tentamen 4,5 13/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em L 19/08-2021 em L
37 DAT355 0217 S 1)  A Kravhantering och användarupplevelse, Inlämningsuppgift 3,0
37 EDA234 0108 E 5)  C+ Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
37 LEU420 0101 S 1)  B+ Router och switchteknik, Projekt 7,5
11 LMA521 0103 E 1) 2) 6)  Tillämpad matematisk statistik, Tentamen 7,5 12/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 fm L 26/08-2021 em L
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 15/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J
37 TDA352 0115  1)  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S 1)  D Kryptografi, Tentamen 6,0 15/01-2021 fm L Ändring 08/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
37 TDA452 0111  1)  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S 1)  C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 16/01-2021 fm L Ändring 08/04-2021 em J
37 TDA567 0114  1)  C Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S 1)  C Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 12/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J Kontakta examinator
37 TDA596 0107  1)  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 fm J
37 TDA596 0207 S 1)  C Distribuerade system, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
62 LSP127 0102 E A+ Engelska för yrkeslivet, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 DAT076 0111  1)  C+ Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S 1)  C+ Web-applikationer, Projekt 6,0
37 DAT326 0116  1)  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S 1)  Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 16/03-2021 em J 24/08-2021 em J
37 DAT420 0119  1) 7) 8)  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT420 0319 S 1) 7) 8)  Människa - dator interaktion, Projekt 3,0
37 EDA263 0107  1)  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2021 em J 08/06-2021 em J 25/08-2021 em J
37 EDA263 0207 S 1)  C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA322 0113  1) 4)  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S 1) 4)  Digital konstruktion, Tentamen 4,5 17/03-2021 em J 10/06-2021 em J 26/08-2021 em J
11 LMA201 0116 E 1) 2) 6)  Tillämpad matematisk statistik, Tentamen 7,5 15/03-2021 fm L 08/06-2021 em L 26/08-2021 em L
11 MVE270 0108 E 1) 2) 3)  Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 13/03-2021 fm J 08/06-2021 fm J 17/08-2021 em J
37 TDA384 0117  1)  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S 1)  A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 23/10-2021 em J Ändring 23/10-2021 em J Ändring
45 TEK486 0115  1) 9)  A Grön IT och innovation, Projekt 4,5
45 TEK486 0215 S 1) 9)  A Grön IT och innovation, Dugga 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 LMU450 0103 S C+ Ekonomi och organisation, Tentamen 6,0 01/06-2021 fm L 09/10-2020 fm L 28/08-2021 fm L Ändring

 
EXAMENSARBETE
32 EENX20 0117  Examensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 15.0      
37 LMTX38 0105  Examensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: 3 av kurserna krävs för examen (DAT076, DAT151, DAT326, DAT355, DAT420, EDA093, EDA263, EDA322, EDA387, LEU420, LMA017, LMA201, LMA521, MVE270, SSY011, TDA352, TDA384, TDA452, TDA567, TDA596, TEK486): 3 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Förkunskapskrav MPDSC (En av kurserna LMA201/LMA521 samt en av kurserna MVE270/TMA044) (LMA017, LMA201, LMA521, MVE270)
3) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (LMA017, MVE270)
4) Rekommendation: Förkunskapskrav MPEES (EDA322, SSY011)
5) Obligatoriskt valbara: 1 av kurserna krävs för examen (DAT067, EDA234): 1 av kurserna krävs för examen
6) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (LMA201, LMA521)
7) Rekommendation: Förkunskapskrav MPIDE (DAT420)
8) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
9) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.