Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla AIM  AMN 

Programplan för  
TIDAL - DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
COMPUTER ENGINEERING

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT050 0105  Objektorienterad programmering, Tentamen 6,0 29/10-2020 fm L Ändring 04/01-2021 fm L 25/08-2021 em L
37 DAT050 0205 S Objektorienterad programmering, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMV211 0120 E Inledande diskret matematik, Tentamen 7,5 24/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 fm J 27/08-2021 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 LEU237 0117  Styr- och reglerteknik, del A, Laboration 1,5
32 LEU237 0217 S Styr- och reglerteknik, del B, Tentamen 6,0 16/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 fm L 17/08-2021 em L
37 TDA357 0106  D+ Databaser, Tentamen 4,5 13/01-2021 em J Ändring 19/03-2021 fm J Ändring 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S D+ Databaser, Laboration 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT055 0105  Objektorienterade applikationer, Tentamen 4,5 18/03-2021 em L 09/06-2021 fm L 23/08-2021 em L
37 DAT055 0205 S Objektorienterade applikationer, Inlämningsuppgift 3,0
Valbara kurser
32 SSY326 0115 * Kompletterande ingenjörskompetenser, Laboration 1,0
32 SSY326 0215 * Kompletterande ingenjörskompetenser, Dugga 1,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
70 FFR102 0113  1)  Hållbar utveckling - kritiska perspektiv och möjliga lösningar, Projekt 4,0
70 FFR102 0213 S 1)  Hållbar utveckling - kritiska perspektiv och möjliga lösningar, Tentamen 3,5 31/05-2021 em L 10/10-2020 fm L 18/08-2021 em L
37 LET375 0105  Algoritmer och datastrukturer, Tentamen 6,0 03/06-2021 em L 09/10-2020 em L 27/08-2021 em L
37 LET375 0205 S Algoritmer och datastrukturer, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
32 SSY326 0115 * Kompletterande ingenjörskompetenser, Laboration 1,5
32 SSY326 0215 *S Kompletterande ingenjörskompetenser, Dugga 1,0


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.