Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIKEL - KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
CHEMICAL ENGINEERING

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 LKT033 0120  Allmän och oorganisk kemi, Laboration 4,5
62 LKT033 0220  Allmän och oorganisk kemi, Projekt 1,5
21 LKT033 0320 S Allmän och oorganisk kemi, Tentamen 6,0 30/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 18/08-2021 fm J
11 MVE530 0117 E Inledande matematik, Tentamen 3,0 27/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 17/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 LKT105 0110  Organisk kemi, Tentamen 6,0 11/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 19/08-2021 fm J
21 LKT105 0210  Organisk kemi, del A, Laboration 1,5
11 MVE525 0117  Matematisk analys, Tentamen 6,0 16/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 em J 20/08-2021 em J
11 MVE525 0217 S Matematisk analys, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 LKT053 0109  Fysikalisk kemi, Tentamen 6,0 15/03-2021 em J 08/06-2021 fm J 23/08-2021 fm J
21 LKT105 0310 S Organisk kemi, del B, Laboration 4,5
11 MVE520 0117  Linjär algebra, Tentamen 3,0 18/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 25/08-2021 fm J
11 MVE520 0217 S Linjär algebra, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
62 CIU200 0111 E Teknisk kommunikation 1, Projekt 4,5
21 LKT053 0209 S Fysikalisk kemi, Projekt 3,0
21 LKT084 0109  Industriell kemi, Tentamen 3,0 02/06-2021 fm J 09/10-2020 fm J 27/08-2021 fm J
21 LKT084 0209 S Industriell kemi, Projekt 4,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.