Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIKEL - KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
CHEMICAL ENGINEERING

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
62 FSP011 0106 E Teknisk kommunikation 3, Projekt 1,5
21 KBT011 0106  D+ Separationsteknik 2, Tentamen 6,0 30/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 fm J 19/08-2021 fm J
21 KBT011 0206 S D+ Separationsteknik 2, Laboration 1,5
21 KBT241 0115  A+ Analytisk kemi, Projekt 1,5
21 KBT241 0215 S A+ Analytisk kemi, Tentamen 4,5 28/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 fm J 20/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 KBT020 0105 E 1)  B Kemisk miljövetenskap, Tentamen 7,5 11/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 20/08-2021 em J
21 LKT280 0197 S Materiallära, Tentamen 7,5 16/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 em J 25/08-2021 fm J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 2)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
21 KBT036 0107  B+ Avancerad organisk kemi, Tentamen 4,5 15/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 17/08-2021 fm J
21 KBT036 0207 S B+ Avancerad organisk kemi, Laboration 3,0
21 KBT095 0107 E D+ Korrosion, Tentamen 7,5 19/03-2021 fm J 08/06-2021 em J 24/08-2021 fm J
21 KBT130 0107 E A Cellulosateknik, Tentamen 7,5 20/03-2021 em J 09/06-2021 fm J 16/08-2021 fm J
21 KBT201 0116  1)  A Produkter och processer i ett hållbart samhälle, Projekt 3,0
21 KBT201 0216 S 1)  A Produkter och processer i ett hållbart samhälle, Tentamen 4,5 17/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 24/08-2021 em J
21 KBT285 0115  Näringslivssamverkan - Arbetslivsintegrerad praktik inom kemiteknik, Inlämningsuppgift 3,0
21 KBT285 0215 S Näringslivssamverkan - Arbetslivsintegrerad praktik inom kemiteknik, Projekt 12,0
21 KFK176 0106  Kolloid- och ytkemi, Tentamen 4,5 16/03-2021 em J 08/06-2021 fm J 27/08-2021 fm J
21 KFK176 0206 S Kolloid- och ytkemi, Laboration 1,5
21 KPO041 0119  C+ Ytteknologi, Tentamen 4,5 20/03-2021 fm J Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KPO041 0219 S C+ Ytteknologi, Projekt 3,0
45 TEK226 0117 E 2)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
28 BBTX02 0115  Examensarbete vid Biologi och bioteknik, Examensarbete 15.0      
21 KBTX11 0115  Examensarbete vid Kemi och kemiteknik, Examensarbete 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.