Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIKEL - KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
CHEMICAL ENGINEERING

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
28 KBT016 0116  Biokemi och bioteknik, Laboration 1,5
28 KBT016 0216 S Biokemi och bioteknik, Tentamen 6,0 26/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 fm J 17/08-2021 em J
45 TEK626 0120  Marknad och ekonomi, Projekt 3,0
45 TEK626 0220 S Marknad och ekonomi, Tentamen 4,5 29/10-2020 fm J_DATA Ändring 07/01-2021 fm J_DATA 19/08-2021 em J_DATA

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 LKT317 0110 E Projektorganisation, Inlämningsuppgift 3,0
11 LKT325 0104 E Matematisk statistik, Tentamen 7,5 12/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 fm L 26/08-2021 em L
21 LKT400 0104 S Tillämpad matematik i kemitekniken, Projekt 3,0
62 LSP305 0104 * Teknisk kommunikation 2, Tentamen 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 LKT320 0104  Teknisk termodynamik, Tentamen 6,0 16/03-2021 em J 08/06-2021 em J 24/08-2021 em J
21 LKT320 0204 S Teknisk termodynamik, Laboration 1,5
21 LKT331 0112  Reaktorprocesser, Tentamen 4,5 19/03-2021 em J 10/06-2021 em J 20/08-2021 em J
21 LKT331 0212 S Reaktorprocesser, Projekt 1,5
62 LSP305 0104 *S Teknisk kommunikation 2, Tentamen 1,5 11/01-2021 fm L 08/04-2021 em J 23/08-2021 fm J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
21 LKT335 0104  Separationsteknik 1, Tentamen 6,0 03/06-2021 fm J 09/10-2020 fm J Ändring 25/08-2021 em J
21 LKT335 0204 S Separationsteknik 1, Laboration 1,5
21 LKT340 0104  Strömnings- och energiteknik, Tentamen 6,0 31/05-2021 em J 10/10-2020 fm J 17/08-2021 fm J
21 LKT340 0204 S Strömnings- och energiteknik, Laboration 1,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.