Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKSAM - SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
CIVIL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 BOM205 0115  1)  Byggnaders funktioner och utformning, Projekt 2,0
20 BOM205 0215  1)  Byggnaders funktioner och utformning, Konstruktionsövning 2,5
20 BOM205 0315  1)  Byggnaders funktioner och utformning, Inlämningsuppgift 3,0
20 BOM205 0415 S 1)  Byggnaders funktioner och utformning, Tentamen 1,5 26/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 fm J 17/08-2021 fm J
11 MVE595 0119  Inledande matematisk analys, Tentamen 4,5 29/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 fm J 27/08-2021 fm J
11 MVE595 0219 S Inledande matematisk analys, Laboration 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 BOM195 0115  2)  Byggnadsmaterial, Laboration 2,0
20 BOM195 0215 S 2)  Byggnadsmaterial, Tentamen 4,0 14/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J
20 BOM221 0117  Fysik och kemi för samhällsbyggare, Projekt 3,0
20 BOM221 0217  Fysik och kemi för samhällsbyggare, del A, Tentamen 1,5 11/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J 16/08-2021 em J
20 BOM221 0317 S Fysik och kemi för samhällsbyggare, del B, Tentamen 1,5 11/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J 16/08-2021 fm J
11 MVE450 0115 E Beräkningsmatematik, Inlämningsuppgift 3,0
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
20 BOM210 0115  3)  Tätorters funktioner och utformning, Projekt 3,0
20 BOM210 0215 S 3)  Tätorters funktioner och utformning, Dugga 3,0
20 BOM230 0115  Ljud och vibrationer, Projekt 1,5
20 BOM230 0215  Ljud och vibrationer, Tentamen 1,5
11 MVE480 0115 E Linjär algebra, Tentamen 6,0
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
20 BOM200 0115  2)  Teknisk geologi, Projekt 2,0
20 BOM200 0215 S 2)  Teknisk geologi, Tentamen 4,0 10/10-2020 em J
20 BOM230 0315 S Ljud och vibrationer, Projekt 3,0
30 TME275 0115  Mekanik, Projekt 1,5
30 TME275 0215 S Mekanik, Tentamen 4,5 09/10-2020 fm J
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp, MTS 1,0 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
3) Kursen innehåller tema MTS 3,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.