Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKSAM - SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
CIVIL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 BOM355 0117 E 1)  D Geoteknik, Tentamen 6,0 26/10-2020 fm L Ändring 04/01-2021 fm J 16/08-2021 fm J
11 MVE515 0117  C+ Beräkningsmatematik, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 17/08-2021 em J
11 MVE515 0217 S C+ Beräkningsmatematik, fortsättningskurs, Laboration 1,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
20 BOM305 0117  2) 3)  C Projekteringsmetodik samordning, Projekt 6,0
20 BOM305 0217 S 2) 3)  C Projekteringsmetodik samordning, Projekt 1,5
20 BOM345 0117  1) 2) 4)  D Vattenteknik och miljö, Tentamen 5,0 12/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 em J 18/08-2021 fm J
20 BOM345 0217 S 1) 2) 4)  D Vattenteknik och miljö, Projekt 2,5
20 BOM365 0117  2) 5) 6)  B Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör, Tentamen 3,5 11/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 fm J 19/08-2021 em J
20 BOM365 0217  2) 5) 6)  B Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör, del A, Projekt 2,0
20 BOM365 0317 S 2) 5) 6)  B Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör, del B, Projekt 2,0
20 BOM370 0117  2) 4)  A Hydrogeologi och geoteknik, civilingenjör, Tentamen 5,0 16/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 20/08-2021 fm J
20 BOM370 0217 S 2) 4)  A Hydrogeologi och geoteknik, civilingenjör, Projekt 2,5
45 ITS066 0117 E 7)  D Genus och teknik, Hemtentamen 7,5
45 TEK226 0117 E 7)  B Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK600 0118 E 7)  A Digitalisering och samhälle, Hemtentamen 7,5
40 TME305 0117  2) 5)  D+ Strukturmekanik, Tentamen 4,5 15/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J 26/08-2021 fm J
40 TME305 0217 S 2) 5)  D+ Strukturmekanik, Projekt 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 ATH100 0103 * 7)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 4,0
20 BOM280 0117 E 8)  C Hållbar utveckling för samhällsbyggare, Projekt 7,5
20 BOM295 0117 E 3)  C Byggproduktionsledning och logistik, Projekt 7,5
20 BOM340 0117  2) 5)  C+ Konstruktionsteknik, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 08/06-2021 fm J 23/08-2021 fm J
20 BOM340 0217 S 2) 5)  C+ Konstruktionsteknik, Konstruktionsövning 3,0
20 BOM360 0117 E 1) 2) 4) 6)  A Infrastruktur, civilingenjör, Projekt 7,5
45 CTE031 0105 E 7)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
45 TEK226 0117 E 7)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
20 ACE185 0119  2) 4) 9)  C+ Hydrologi och dagvatten, Tentamen 4,5 04/06-2021 em J 09/10-2020 em J 24/08-2021 em J
20 ACE185 0219 S 2) 4) 9)  C+ Hydrologi och dagvatten, Projekt 3,0
20 ATH100 0103 *S 7)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 3,5
20 BOM375 0117  2) 5)  C+ Installationsteknik, civilingenjör, Tentamen 2,5 01/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J 27/08-2021 fm J
20 BOM375 0217 S 2) 5)  C+ Installationsteknik, civilingenjör, Projekt 5,0
20 BOM380 0117  3)  A Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering, Tentamen 4,5 02/06-2021 fm J 09/10-2020 fm J 25/08-2021 fm J
20 BOM380 0217 S 3)  A Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering, Projekt 3,0
45 TEK130 0106 E 7)  A Vetenskapshistoria, Hemtentamen 7,5
45 TEK571 0120 S 7)  C Teknikens etik, Hemtentamen 7,5

 
EXAMENSARBETE
88 ACEX10 0117  Kandidatarbete i Samhällsbyggnadsteknik, del A, Projekt 0.0      
20 ACEX10 0217  Kandidatarbete i Samhällsbyggnadsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 IMSX15 0117  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Projekt 0.0      
40 IMSX15 0217  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MMSX20 0117  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
30 MMSX20 0217  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 TEKX04 0106  10)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  10)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
2) Obligatoriskt valbara: Minst 15 hp av dessa kurser krävs för examen (ACE185, BOM305, BOM340, BOM345, BOM360, BOM365, BOM370, BOM375, TME305): 15.0 hp av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Projekt- och produktionsledning (BOM295, BOM305, BOM380)
4) Rekommendation: Infrastruktur och anläggning (ACE185, BOM345, BOM360, BOM370)
5) Rekommendation: Byggnader och anläggningskonstruktioner (BOM340, BOM365, BOM375, TME305)
6) Rekommendation: Ljud och vibrationer (BOM360, BOM365)
7) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
8) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp
9) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 3,0 hp
10) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.