Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
ENGINEERING MATHEMATICS

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE230 0108 E Matematisk programvara, Inlämningsuppgift 4,5
11 TMA660 0193 E Linjär algebra och geometri, Tentamen 4,5 24/10-2020 em L Ändring 04/01-2021 em J 23/08-2021 em J
11 TMA970 0197 E Inledande matematisk analys, Tentamen 6,0 28/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 em J 27/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 FFM516 0113  Mekanik 1, Tentamen 3,0 12/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 fm J 18/08-2021 fm J
11 MVE235 0108 E 1)  Matematisk orientering, Projekt 3,0
37 TIN214 0120  Programmeringsteknik, Laboration 3,0
11 TMA976 0105 E Matematisk analys, fortsättning, Tentamen 6,0 15/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 fm J 19/08-2021 fm J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFM516 0213 S Mekanik 1, Tentamen 4,5 18/03-2021 fm J 05/01-2021 em J 28/08-2021 fm J Ändring
11 MVE600 0119  Flervariabelanalys, Tentamen 6,0 13/03-2021 fm J 08/06-2021 fm J 24/08-2021 fm J
11 MVE600 0219 S Flervariabelanalys, Dugga 1,5
37 TIN214 0220 S Programmeringsteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator 08/06-2021 em J Ändring 17/08-2021 fm J Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE302 0318  Sannolikhet och statistik, Tentamen 6,0 02/06-2021 fm J 09/10-2020 fm J 17/08-2021 em J
11 MVE302 0418 S Sannolikhet och statistik, Projekt 1,5
11 TMA672 0119  Linjär algebra och numerisk analys, Laboration 1,5
11 TMA672 0219 S Linjär algebra och numerisk analys, Tentamen 6,0 31/05-2021 em J 10/10-2020 fm J 26/08-2021 fm J


1) Kursen innehåller tema MTS 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.