Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
ENGINEERING MATHEMATICS

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FTF140 0195 E D+ Termodynamik och statistisk mekanik, Tentamen 7,5 30/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 fm J 24/08-2021 fm J
Valbara kurser
28 KBB032 0107 E 1)  B+ Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 28/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J 16/08-2021 em J
30 MTF053 0119  1)  Strömningsmekanik, Tentamen 4,5 30/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 16/08-2021 fm J
30 MTF053 0219  1)  Strömningsmekanik, Laboration 1,5
30 MTF053 0319 S 1)  Strömningsmekanik, Konstruktionsövning 1,5
32 SSY051 0107  1)  D+ Reglerteknik, Tentamen 5,5 27/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 em J 20/08-2021 em J
32 SSY051 0207 S 1)  D+ Reglerteknik, Laboration 2,0
11 TMA947 0103  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Olinjär optimering, Tentamen 6,0 29/10-2020 fm J Ändring 02/01-2021 fm J Ändring 17/08-2021 fm J Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT038 0119  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 3,0
37 DAT038 0219 S Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 4,5 14/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 27/08-2021 em J Ändring
Valbara kurser
11 MVE095 0106 E Optioner och matematik, Tentamen 7,5 09/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J Ändring 24/08-2021 fm J Ändring
37 TDA550 0104  1)  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 15/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 fm J 18/08-2021 fm J
37 TDA550 0204 S 1)  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Laboration 3,0
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 0,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT326 0116  1)  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S 1)  Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 16/03-2021 em J 24/08-2021 em J
11 MVE150 0107 E Algebra, Tentamen 7,5 19/03-2021 em J 08/06-2021 fm J 16/08-2021 fm J Ändring
32 SSY305 0113 E 1)  C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 18/03-2021 em J 10/06-2021 em J 16/08-2021 em J
37 TDA357 0106  1)  Databaser, Tentamen 4,5 19/03-2021 fm J 13/01-2021 em J 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S 1)  Databaser, Laboration 3,0
37 TDA384 0117  1)  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S 1)  A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 23/10-2021 em J Ändring 23/10-2021 em J Ändring
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 15/03-2021 fm J 09/06-2021 em J 26/08-2021 fm J Ändring
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
70 MVE346 0115  4)  Miljö och matematisk modellering, Projekt 2,5
70 MVE346 0215 S 4)  Miljö och matematisk modellering, Tentamen 5,0 01/06-2021 fm J_DATA 09/10-2020 fm J_DATA 25/08-2021 fm J_DATA
Valbara kurser
32 SSY310 0113  1) 5)  Reglerteknik, Projekt 3,0
32 SSY310 0213 S 1) 5)  Reglerteknik, Tentamen 4,5 04/06-2021 em J 09/10-2020 em J 27/08-2021 fm J
40 TME061 0114  1) 5)  Hållfasthetslära och maskinelement, Konstruktionsövning 2,0
40 TME061 0214 S 1) 5)  Hållfasthetslära och maskinelement, Tentamen 5,5 02/06-2021 fm J 09/10-2020 em J 24/08-2021 fm J
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5

 
EXAMENSARBETE
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 TIFX04 0115  Kandidatarbete vid Fysik, del A, Projekt 0.0      
16 TIFX04 0215  Kandidatarbete vid Fysik, del B, Projekt 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: - (DAT326, KBB032, MTF053, SSY051, SSY305, SSY310, TDA357, TDA384, TDA550, TME061): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som avser läsa programmet MPLOL (MVE370)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
5) Rekommendation: Kursen är rekommenderad att läsa under årskurs två (SSY310, TME061)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.