Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
ENGINEERING MATHEMATICS

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE295 0109  Komplex analys, Tentamen 6,0 29/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 27/08-2021 em J
16 MVE295 0209 S Komplex analys, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMS150 0103 E Statistisk databehandling, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEF031 0194 E Elektromagnetisk fältteori, Tentamen 7,5 14/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 19/08-2021 em J
11 MVE550 0118  B Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Tentamen 6,0 09/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J 23/08-2021 fm J Ändring
11 MVE550 0218 S B Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Inlämningsuppgift 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE030 0105 E Fourieranalys, Tentamen 6,0 19/03-2021 fm J 08/06-2021 fm J 24/08-2021 fm J
11 MVE505 0116 E Diskret matematik, Tentamen 4,5 16/03-2021 em J 10/06-2021 em J 25/08-2021 em J
45 TEK557 0120 E Grundläggande corporate finance, Tentamen 4,5 13/03-2021 em J 09/06-2021 em J 20/08-2021 em J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE162 0115  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Inlämningsuppgift 0,0
11 MVE162 0215 S Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Tentamen 7,5 31/05-2021 fm J 04/01-2021 fm J Ändring 18/08-2021 em J Ändring
Valbara kurser
11 MVE165 0107 S 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5 03/06-2021 fm J 26/08-2021 em J Ändring
32 SSY310 0113  Reglerteknik, Projekt 3,0
32 SSY310 0213 S Reglerteknik, Tentamen 4,5 04/06-2021 em J 09/10-2020 em J 27/08-2021 fm J
40 TME061 0114  1)  Hållfasthetslära och maskinelement, Konstruktionsövning 2,0
40 TME061 0214 S 1)  Hållfasthetslära och maskinelement, Tentamen 5,5 02/06-2021 fm J 09/10-2020 em J 24/08-2021 fm J


1) Rekommendation: Kurserna behandlar centrala tillämpningar av teknisk matematik (MVE165, TME061)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.