Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
ENGINEERING PHYSICS
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
59 ESS116 0111 * Elektriska nät och system, Tentamen 1,5
16 FFM234 0117  Vektorfält och klassisk fysik, Tentamen 3,0 24/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 fm J 16/08-2021 em J
16 FFM234 0217 S Vektorfält och klassisk fysik, Projekt 1,5
11 MVE025 0105 E Komplex matematisk analys, Tentamen 6,0 29/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 27/08-2021 em J
16 TIF083 0119  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Laboration 1,5
16 TIF083 0219  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Projekt 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEF031 0194 E Elektromagnetisk fältteori, Tentamen 7,5 14/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 19/08-2021 em J
59 ESS116 0111 *S Elektriska nät och system, Tentamen 6,0 11/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 fm J 20/08-2021 em J
16 TIF083 0419  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
59 FFY091 0194  Optik, Tentamen 4,5 16/03-2021 em J 10/06-2021 em J 23/08-2021 em J
59 FFY091 0294 S Optik, Laboration 1,5
11 MVE030 0105 E Fourieranalys, Tentamen 6,0 19/03-2021 fm J 08/06-2021 fm J 24/08-2021 fm J
16 TIF083 0519  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Studieresa 0,0
16 TIF083 0619 * Experimentell fysik 1 - mätteknik, Projekt 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
16 TIF075 0105 E 1)  Miljöfysik, Projekt 4,5
16 TIF083 0619 *S Experimentell fysik 1 - mätteknik, Projekt 1,5
11 TMA321 0194 E Matematisk statistik, Tentamen 4,5 02/06-2021 fm J 10/10-2020 em J 17/08-2021 em J
Valbara kurser
32 ERE091 0194 E 2)  Reglerteknik, Tentamen 4,5 04/06-2021 em J 09/10-2020 em J 27/08-2021 fm J
30 MHA081 0100 E 2)  Hållfasthetslära, Tentamen 4,5 05/06-2021 em J 09/10-2020 fm J 19/08-2021 fm J


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: En av kurserna måste väljas (ERE091, MHA081): 1 av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.