Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
MECHANICAL ENGINEERING

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 MTF053 0119  Strömningsmekanik, Tentamen 4,5 30/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 16/08-2021 fm J
30 MTF053 0219  Strömningsmekanik, Laboration 1,5
30 MTF053 0319 S Strömningsmekanik, Konstruktionsövning 1,5
32 SSY061 0115  Mekatronik, Laboration 2,0
32 SSY061 0215 S Mekatronik, Tentamen 5,5 27/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J 18/08-2021 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ERE033 0107  D Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
32 ERE033 0207 S D Reglerteknik, Tentamen 5,5 15/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 fm J 20/08-2021 fm J
Valbara kurser
30 MHA021 0197 E A+ Finit elementmetod (FEM), Tentamen 7,5 11/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 em J 25/08-2021 em J
40 MMF092 0106 E 1)  C+ Maskinkonstruktion, Dugga 7,5
0480 MPA041 0114 * Maskintekniskt projekt, Projekt 7,5
11 MVE370 0111 * 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 0,0
40 PPU055 0106  B+ Virtuell produktion, Tentamen 5,2 11/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 23/08-2021 fm J
40 PPU055 0206 S B+ Virtuell produktion, Laboration 2,3
70 SEE020 0118  1)  C Termisk energiomvandling, Tentamen 5,0 11/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J 24/08-2021 fm J
70 SEE020 0218 S 1)  C Termisk energiomvandling, Laboration 2,5
45 TEK740 0120  2)  C Ledarskap och organisationsutveckling, Inlämningsuppgift 2,5
45 TEK740 0220 S 2)  C Ledarskap och organisationsutveckling, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 2)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
40 DAT171 0114  C+ Objektorienterad programmeringsteknik i Python, Inlämningsuppgift 3,0
40 DAT171 0214 S C+ Objektorienterad programmeringsteknik i Python, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J_DATA 17/08-2021 fm J_DATA
0480 MPA041 0114 *E Maskintekniskt projekt, Projekt 7,5
30 MTF115 0117  A Värmeöverföring, Tentamen 4,5 17/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 26/08-2021 em J
30 MTF115 0217 S A Värmeöverföring, Konstruktionsövning + lab 3,0
11 MVE100 0106 S A+ Transformer- och differentialekvationer, Projekt 7,5 20/03-2021 fm J 10/06-2021 fm J 19/08-2021 fm J
11 MVE370 0111 * 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU061 0114 E 2)  C+ Människa maskinsystem, Projekt 7,5
45 TEK125 0106 E A Logistik, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 08/06-2021 em J 16/08-2021 fm J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 MMS130 0120  C Introduktion till artificiell intelligens, Projekt 3,5
30 MMS130 0220 S C Introduktion till artificiell intelligens, Tentamen 4,0 03/06-2021 em J 20/08-2021 fm J
Valbara kurser
11 MVE370 0111 *E 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Valbara kurser
0480 MPA030 0101 E Projektarbete, Projekt 3,0

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
0480 MPA020 0101 E Projektarbete M3, Projekt 3,0
0480 TME050 0105 E Projekt, Projekt 7,5

 
EXAMENSARBETE
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 IMSX15 0117  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Projekt 0.0      
40 IMSX15 0217  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MMSX20 0117  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
30 MMSX20 0217  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 TEKX04 0106  3)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  3)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 2,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.