Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
CHEMICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KBT260 0114  1)  Kemi med biokemi, del A, Projekt 7,5
11 MVE460 0115  Envariabelanalys och analytisk geometri, Laboration 1,5
11 MVE460 0215 S Envariabelanalys och analytisk geometri, Tentamen 6,0 27/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 fm J 20/08-2021 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KBT260 0214  1)  Kemi med biokemi, del B, Projekt 4,5
21 KBT260 0514  1)  Kemi med biokemi, del C, Projekt 3,0
11 MVE465 0115  Linjär algebra och analys fortsättning, Laboration 1,5
11 MVE465 0215 S Linjär algebra och analys fortsättning, Tentamen 6,0 14/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 fm J 23/08-2021 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KBT260 0314  1)  Kemi med biokemi, del D, Projekt 1,5
21 KBT260 0414  1)  Kemi med biokemi, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 08/06-2021 fm J 16/08-2021 fm J
21 KBT260 0614 S 1)  Kemi med biokemi, del E, Projekt 3,0
11 MVE470 0115  Flervariabelanalys, Laboration 1,5
11 MVE470 0215 S Flervariabelanalys, Tentamen 6,0 19/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 27/08-2021 fm J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
16 FFY401 0102 E Fysik, Tentamen 7,5 04/06-2021 fm J 09/10-2020 em J 18/08-2021 em J
45 KBT271 0118  2)  Perspektiv på kemiteknisk verksamhet, Projekt 2,0
45 KBT271 0218  2)  Perspektiv på kemiteknisk verksamhet, Projekt 1,5
45 KBT271 0318 S 2)  Perspektiv på kemiteknisk verksamhet, Tentamen 2,5 01/06-2021 fm J 10/10-2020 em J 24/08-2021 fm J


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.