Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
SOFTWARE ENGINEERING

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT026 0107 E A+ Matematisk modellering och problemlösning, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK735 0119  1)  B Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Projekt 3,0
45 TEK735 0219 S 1)  B Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Hemtentamen 4,5
Valbara kurser
62 LSP530 0199 * 2)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 26/10-2020 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J
37 TDA384 0117  C Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S C Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 24/10-2020 em J Ändring 16/03-2021 fm J Ändring 09/06-2021 fm J Ändring
45 TEK050 0105 * Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA594 0119  B+ Software engineering principles for complex systems, Projekt 6,0
37 TDA594 0219 S B+ Software engineering principles for complex systems, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 DAT151 0112  B Programspråk, Tentamen 6,0 11/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 26/08-2021 em J
37 DAT151 0212 S B Programspråk, Laboration 1,5
37 DAT355 0117  A Kravhantering och användarupplevelse, Tentamen 4,5 13/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em L 19/08-2021 em L
37 DAT355 0217 S A Kravhantering och användarupplevelse, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 EDA234 0108 E C+ Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
16 FFY621 0106 E C+ Fysik för ingenjörer, Tentamen 7,5 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 17/08-2021 em J
21 KTK112 0118  Kemi för ingenjörer, Tentamen 6,0 16/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J 23/08-2021 em J
21 KTK112 0218 S Kemi för ingenjörer, Övning 1,5
62 LSP530 0199 *E 2)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0
11 MVE080 0105 E Vetenskaplig visualisering, Inlämningsuppgift 7,5
11 MVE095 0106 E Optioner och matematik, Tentamen 7,5 09/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J Ändring 24/08-2021 fm J Ändring
11 MVE550 0118  B Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Tentamen 6,0 09/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J 23/08-2021 fm J Ändring
11 MVE550 0218 S B Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Inlämningsuppgift 1,5
30 SJO955 0117 E Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 13/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em L 24/08-2021 em L
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 15/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J
37 TDA352 0115  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S D Kryptografi, Tentamen 6,0 15/01-2021 fm L Ändring 08/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
37 TDA357 0106  3)  D+ Databaser, Tentamen 4,5 13/01-2021 em J Ändring 19/03-2021 fm J Ändring 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S 3)  D+ Databaser, Laboration 3,0
37 TDA362 0117  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 15/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J 24/08-2021 em J
37 TDA362 0217 S D+ Computer graphics, Laboration 1,5
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 16/01-2021 fm L Ändring 08/04-2021 em J
37 TDA507 0113 E A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
37 TDA567 0114  C Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S C Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 12/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J Kontakta examinator
37 TDA596 0107  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 fm J
37 TDA596 0207 S C Distribuerade system, Laboration 1,5
45 TEK050 0105 *E Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK261 0113  C Industriell marknadsföring och inköp, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Industriell marknadsföring och inköp, Tentamen 5,5 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J_DATA 17/08-2021 fm J_DATA
45 TEK600 0118 E 2)  A Digitalisering och samhälle, Hemtentamen 7,5
11 TMA521 0197 E Storskalig optimering, Tentamen 7,5 15/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 fm J Ändring 24/08-2021 em J Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
62 TDA518 0117 * 4)  C+ Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
62 TDA518 0217 * 4)  C+ Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,5
62 TDA518 0317 * 4)  C+ Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 2)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
37 DAT076 0111  C+ Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S C+ Web-applikationer, Projekt 6,0
37 DAT326 0116  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 16/03-2021 em J 24/08-2021 em J
37 DAT335 0117  3)  B+ Systematisk datahantering, Tentamen 4,5 15/03-2021 fm L 09/06-2021 fm L 18/08-2021 em L
37 DAT335 0217 S 3)  B+ Systematisk datahantering, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT405 0119 E Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT420 0119  2)  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT420 0319 S 2)  Människa - dator interaktion, Projekt 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2021 em J 08/06-2021 em J 25/08-2021 em J
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA322 0113  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S Digital konstruktion, Tentamen 4,5 17/03-2021 em J 10/06-2021 em J 26/08-2021 em J
37 EDA344 0114  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 17/03-2021 em J 01/06-2021 fm J 16/08-2021 em J
62 FSP071 0114 * Handleda och leda teknisk kommunikation: att förbättra kollegors kommunikationsförmåga, Inlämningsuppgift 4,0
45 IEK415 0198  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 08/03-2021 fm J Ändring 10/06-2021 em J 20/08-2021 fm J
45 IEK415 0298 S Industriell ekonomi, Projekt 3,0
11 MVE100 0106 S A+ Transformer- och differentialekvationer, Projekt 7,5 20/03-2021 fm J 10/06-2021 fm J 19/08-2021 fm J
11 MVE155 0107 E Statistisk slutledning, Tentamen 7,5 16/03-2021 em J Ändring 09/06-2021 fm J 17/08-2021 em J Ändring
11 MVE270 0108 E Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 13/03-2021 fm J 08/06-2021 fm J 17/08-2021 em J
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 4,5 19/03-2021 fm J 13/01-2021 em J 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 3,0
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 23/10-2021 em J Ändring 23/10-2021 em J Ändring
45 TEK050 0105 * Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK226 0117 E 2)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 19/03-2021 fm J 10/06-2021 fm J 27/08-2021 em J
45 TEK486 0115  1)  A Grön IT och innovation, Projekt 4,5
45 TEK486 0215 S 1)  A Grön IT och innovation, Dugga 3,0
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 26/08-2021 em J
37 TMV028 0119  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 18/03-2021 em J 18/08-2021 fm J
37 TMV028 0219 S Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
62 TDA518 0117 * 4)  C+ Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 2,2
62 TDA518 0217 * 4)  C+ Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
62 TDA518 0317 *S 4)  C+ Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 3,8
Valbara kurser
62 FSP071 0114 *E Handleda och leda teknisk kommunikation: att förbättra kollegors kommunikationsförmåga, Inlämningsuppgift 3,5
45 TEK050 0105 *E Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT335, TDA357)
4) Kursen innehåller tema MTS 4,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.