Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
SOFTWARE ENGINEERING

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE045 0105 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 27/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 em J 24/08-2021 fm J
37 TDA367 0109 E Objektorienterat programmeringsprojekt, Projekt 7,5
Valbara kurser
62 LSP530 0199 * 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 26/10-2020 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J
45 TEK050 0105 * Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA417 0119  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 3,0
37 TDA417 0219 S Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 4,5 14/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 27/08-2021 em J Ändring
Valbara kurser
37 DAT355 0117  A Kravhantering och användarupplevelse, Tentamen 4,5 13/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em L 19/08-2021 em L
37 DAT355 0217 S A Kravhantering och användarupplevelse, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
16 FFY621 0106 E C+ Fysik för ingenjörer, Tentamen 7,5 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 17/08-2021 em J
21 KTK112 0118  Kemi för ingenjörer, Tentamen 6,0 16/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J 23/08-2021 em J
21 KTK112 0218 S Kemi för ingenjörer, Övning 1,5
62 LSP530 0199 *E 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0
11 MVE080 0105 E Vetenskaplig visualisering, Inlämningsuppgift 7,5
30 SJO955 0117 E Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 13/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em L 24/08-2021 em L
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 15/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 em J
37 TDA357 0106  D+ Databaser, Tentamen 4,5 13/01-2021 em J Ändring 19/03-2021 fm J Ändring 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S D+ Databaser, Laboration 3,0
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 16/01-2021 fm L Ändring 08/04-2021 em J
37 TDA567 0114  C Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S C Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 12/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J Kontakta examinator
45 TEK050 0105 *E Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0
11 TMA521 0197 E Storskalig optimering, Tentamen 7,5 15/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 fm J Ändring 24/08-2021 em J Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 1)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
37 DAT326 0116  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 16/03-2021 em J 24/08-2021 em J
37 DAT335 0117  2)  B+ Systematisk datahantering, Tentamen 4,5 15/03-2021 fm L 09/06-2021 fm L 18/08-2021 em L
37 DAT335 0217 S 2)  B+ Systematisk datahantering, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT405 0119 E Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT420 0119  1)  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT420 0319 S 1)  Människa - dator interaktion, Projekt 3,0
37 EDA322 0113  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S Digital konstruktion, Tentamen 4,5 17/03-2021 em J 10/06-2021 em J 26/08-2021 em J
37 EDA344 0114  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 17/03-2021 em J 01/06-2021 fm J 16/08-2021 em J
45 IEK415 0198  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 08/03-2021 fm J Ändring 10/06-2021 em J 20/08-2021 fm J
45 IEK415 0298 S Industriell ekonomi, Projekt 3,0
11 MVE270 0108 E Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 13/03-2021 fm J 08/06-2021 fm J 17/08-2021 em J
37 TDA357 0106  2)  Databaser, Tentamen 4,5 19/03-2021 fm J 13/01-2021 em J 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S 2)  Databaser, Laboration 3,0
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 23/10-2021 em J Ändring 23/10-2021 em J Ändring
45 TEK050 0105 * Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK226 0117 E 1)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
37 TMV028 0119  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 18/03-2021 em J 18/08-2021 fm J
37 TMV028 0219 S Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT257 0119 E Agile software project management, Projekt 7,5
11 MVE051 0113  Matematisk statistik och diskret matematik, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE051 0213 S Matematisk statistik och diskret matematik, Tentamen 6,0 05/06-2021 fm J 04/01-2021 em J 25/08-2021 em J
Valbara kurser
45 TEK050 0105 *E Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT335, TDA357)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.