Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
SOFTWARE ENGINEERING

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 EDA433 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 24/10-2020 fm J Ändring 11/01-2021 fm J Ändring 19/08-2021 em J
37 EDA433 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
37 TDA548 0116  Grundläggande programvaruutveckling, Laboration 3,0
37 TDA548 0216 S Grundläggande programvaruutveckling, Tentamen 4,5 28/10-2020 em J Ändring 13/01-2021 fm J Ändring 18/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA552 0117  Objektorienterad programmering och design, Muntlig tentamen 3,0
37 TDA552 0217  Objektorienterad programmering och design, Laboration 3,0
37 TDA552 0317 S Objektorienterad programmering och design, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMV200 0104 E Diskret matematik, Tentamen 7,5 15/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 27/08-2021 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT017 0116  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 DAT017 0216 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 15/03-2021 em J 04/06-2021 fm J 20/08-2021 fm J Ändring
62 LSP310 0204 * 1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
11 TMV206 0107  Linjär algebra, Tentamen 6,0 19/03-2021 em J 09/06-2021 em J 23/08-2021 em J
11 TMV206 0207 S Linjär algebra, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT216 0114  2)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
37 DAT216 0214 S 2)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 02/06-2021 em J 10/10-2020 em J 17/08-2021 fm J
62 LSP310 0104  1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Projekt 6,0
62 LSP310 0204 *S 1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema MTS 3,0 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.