Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla FM  IP  IT  KB 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Tredje årskursen
Programinriktning Informationsteknik
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IOE011 0106 E B Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 em J 20/08-2021 em J
45 ITR234 0119 E 1)  C+ Logistik, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 fm J 16/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 ITR573 0106 E B+ Modellbyggnad och simuleringsmetodik, Projekt 7,5
37 TDA357 0106  D+ Databaser, Tentamen 4,5 13/01-2021 em J Ändring 19/03-2021 fm J Ändring 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S D+ Databaser, Laboration 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IKA097 0119  A+ Leading in a digital world, Tentamen 5,0 17/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 25/08-2021 em J
45 IKA097 0219 S A+ Leading in a digital world, Projekt 2,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT257 0119 E Agile software project management, Projekt 7,5

 
EXAMENSARBETE
88 TEKX04 0106  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.