Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla FIM  IPR  ITE  KBT 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 TIF221 0120  1)  Fysik för ingenjörer 2: elektromagnetism och modern fysik, Projekt 2,0
16 TIF221 0220 S 1)  Fysik för ingenjörer 2: elektromagnetism och modern fysik, Tentamen 5,5 24/10-2020 fm L Ändring 07/01-2021 fm J 27/08-2021 em J
11 TMS137 0117 E Sannolikhetsteori och statistik, Tentamen 7,5 28/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 fm J 24/08-2021 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 IMA044 0106  1)  Industriell marknadsföring, Tentamen 6,0 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 17/08-2021 fm J
45 IMA044 0206 S 1)  Industriell marknadsföring, Inlämningsuppgift 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE270 0108 E Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 13/03-2021 fm J 08/06-2021 fm J 17/08-2021 em J
45 TEK545 0116 E 1)  Operations management, Tentamen 7,5 19/03-2021 em J 02/06-2021 em J 24/08-2021 em J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK695 0119  Operationsanalys, Projekt 3,0
45 TEK695 0219  Operationsanalys, Tentamen 3,0 29/05-2021 em J 09/10-2020 fm J 20/08-2021 fm J
45 TEK695 0319 S Operationsanalys, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.