Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
ELECTRICAL ENGINEERING

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
70 EMI084 0111 * Kretsanalys, Tentamen 2,2
70 EMI084 0211 * Kretsanalys, Inlämningsuppgift 0,8
70 EMI084 0311 * Kretsanalys, Laboration 0,7
59 MCC145 0118 * Tekniskt projekt i elektroteknik, Projekt 2,0
62 MCC145 0218 * Tekniskt projekt i elektroteknik, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMV157 0112  Inledande matematik, Tentamen 6,0 28/10-2020 fm J 07/01-2021 em J Ändring 19/08-2021 fm J Ändring
11 TMV157 0212 S Inledande matematik, Laboration 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 EMI084 0111 * Kretsanalys, Tentamen 2,3 16/01-2021 fm J 09/04-2021 em J 20/08-2021 fm J
70 EMI084 0211 * Kretsanalys, Inlämningsuppgift 0,7
70 EMI084 0311 *S Kretsanalys, Laboration 0,8
59 MCC145 0118 * Tekniskt projekt i elektroteknik, Projekt 2,5
62 MCC145 0218 *S Tekniskt projekt i elektroteknik, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMV137 0112  Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 13/01-2021 fm J 07/04-2021 em J 16/08-2021 fm J
11 TMV137 0212 S Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT445 0120  Inledande programmering, Laboration 2,5
37 DAT445 0220 S Inledande programmering, Tentamen 5,0
11 TMV143 0116  Linjär algebra, Tentamen 6,0
11 TMV143 0216 S Linjär algebra, Laboration 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA216 0106  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 24/10-2020 fm J
37 EDA216 0206 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
16 FFY401 0102 E Fysik, Tentamen 7,5 09/10-2020 em J
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.