Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
ELECTRICAL ENGINEERING

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
59 MCC086 0111  A+ Mikroelektronik, Tentamen 3,0 30/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 fm J 16/08-2021 fm J
59 MCC086 0211  A+ Mikroelektronik, Projekt 3,0
59 MCC086 0311 S A+ Mikroelektronik, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY051 0107  D+ Reglerteknik, Tentamen 5,5 27/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 em J 20/08-2021 em J
32 SSY051 0207 S D+ Reglerteknik, Laboration 2,0

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 EDA234 0108 E 1)  C+ Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
32 EEK141 0119  1) 2) 3)  D+ Elkraftteknik, Tentamen 3,7 13/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 24/08-2021 em J
32 EEK141 0219 S 1) 2) 3)  D+ Elkraftteknik, Konstruktionsövning + lab 3,8
70 EEM021 0107  1) 2) 4)  A Högfrekvensteknik, Tentamen 6,0 11/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 fm J 17/08-2021 em J
59 EEM021 0207 S 1) 2) 4)  A Högfrekvensteknik, Laboration 1,5
45 ITS066 0117 E 1) 5)  D Genus och teknik, Hemtentamen 7,5
11 MVE370 0111 * 1) 5)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 0,0
37 TDA417 0119  1) 6) 7)  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 3,0
37 TDA417 0219 S 1) 6) 7)  Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 4,5 14/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 27/08-2021 em J Ändring
45 TEK226 0117 E 1) 5)  B Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK600 0118 E 1) 5)  A Digitalisering och samhälle, Hemtentamen 7,5
11 TMV200 0104 E 1)  Diskret matematik, Tentamen 7,5 15/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 27/08-2021 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 1) 5)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
37 DAT017 0116  1)  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 DAT017 0216 S 1)  Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 15/03-2021 em J 04/06-2021 fm J 20/08-2021 fm J Ändring
37 EDA322 0113  1) 2) 8)  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S 1) 2) 8)  Digital konstruktion, Tentamen 4,5 17/03-2021 em J 10/06-2021 em J 26/08-2021 em J
37 EDA344 0114  1)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S 1)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 17/03-2021 em J 01/06-2021 fm J 16/08-2021 em J
45 IEK415 0198  1)  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 08/03-2021 fm J Ändring 10/06-2021 em J 20/08-2021 fm J
45 IEK415 0298 S 1)  Industriell ekonomi, Projekt 3,0
11 MVE370 0111 * 1) 5)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
32 SSY305 0113 E 1) 2) 9)  C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 18/03-2021 em J 10/06-2021 em J 16/08-2021 em J
45 TEK226 0117 E 5)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
11 TMA372 0101 E 1)  Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 15/03-2021 fm J 09/06-2021 em J 26/08-2021 fm J Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 EDA333 0119  1) 10)  Datorsystemteknik, Tentamen 4,5 03/06-2021 fm J 09/10-2020 fm J 17/08-2021 em J
37 EDA333 0219 S 1) 10)  Datorsystemteknik, Laboration 3,0
37 EDA482 0116  1)  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA482 0216 S 1)  Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 04/06-2021 fm J 15/03-2021 em J 20/08-2021 fm J Ändring
32 EEN070 0119  1) 2)  A Medicinteknik, en introduktion, Tentamen 4,5 02/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J 18/08-2021 fm J
32 EEN070 0219  1) 2)  A Medicinteknik, en introduktion, Laboration 1,0
32 EEN070 0319 S 1) 2)  A Medicinteknik, en introduktion, Projekt 2,0
37 LET375 0105  1) 6)  Algoritmer och datastrukturer, Tentamen 6,0 03/06-2021 em L 09/10-2020 em L 27/08-2021 em L
37 LET375 0205 S 1) 6)  Algoritmer och datastrukturer, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE370 0111 *E 1) 5)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE420 0114 E 1) 5)  Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid, Projekt 7,5
45 TEK130 0106 E 1) 5)  A Vetenskapshistoria, Hemtentamen 7,5
45 TEK250 0107 E 1)  Industriell produktion, Tentamen 7,5 02/06-2021 em J 10/10-2020 em J Ändring 24/08-2021 em J
45 TEK571 0120 S 1) 5)  C Teknikens etik, Hemtentamen 7,5

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: - (CTE031, DAT017, EDA234, EDA322, EDA333, EDA344, EDA482, EEK141, EEM021, EEN070, IEK415, ITS066, LET375, MVE370, MVE420, SSY305, TDA417, TEK130, TEK226, TEK250, TEK571, TEK600, TMA372, TMV200): 4 av kurserna krävs för examen
2) Obligatoriskt valbara: Breddkurser (EDA322, EEK141, EEM021, EEN070, SSY305): 2 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEPO (EEK141)
4) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPWPS (EEM015 eller EEM021) (EEM021)
5) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
6) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (LET375, TDA417)
7) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPDSC (Data Science) (TDA417)
8) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (EDA322)
9) Rekommendation: Rekommenderas för MPCOM (SSY305)
10) Rekommendation: Rekommenderas för MPEES (EDA333)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.