Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
ELECTRICAL ENGINEERING

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FFY144 0119  Fysik 2, Tentamen 6,0 26/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 fm J 24/08-2021 em J
16 FFY144 0219 S Fysik 2, Laboration 1,5
11 TMA044 0114  Flervariabelanalys, Laboration 1,5
11 TMA044 0214 S Flervariabelanalys, Tentamen 6,0 28/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 fm J 27/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEK137 0115  1)  Miljöteknik, Projekt 5,0
32 EEK137 0215 S 1)  Miljöteknik, Tentamen 2,5 11/01-2021 em L Ändring 07/04-2021 fm J 19/08-2021 fm J
32 EEM015 0198  Elektromagnetiska fält, Tentamen 6,0 14/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em J 18/08-2021 em J
32 EEM015 0298 S Elektromagnetiska fält, Konstruktionsövning + lab 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
70 EOE055 0120 * Elektrisk mätteknik, Konstruktionsövning 1,5
70 EOE055 0220 * Elektrisk mätteknik, Tentamen 2,2
32 ETI147 0119 * Analog elektronik, Laboration 0,7
32 ETI147 0219 * Analog elektronik, Tentamen 3,0
32 TMA982 0111  Linjära system och transformer, Laboration 2,5
32 TMA982 0211 S Linjära system och transformer, Tentamen 5,0 19/03-2021 em J 08/06-2021 em J 26/08-2021 fm J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
70 EOE055 0120 * Elektrisk mätteknik, Konstruktionsövning 0,8
70 EOE055 0220 *S Elektrisk mätteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ESS012 0120 E Sannolikhetsteori och statistisk signalbehandling, Tentamen 7,5 31/05-2021 em J 10/10-2020 em J Ändring 16/08-2021 fm J
32 ETI147 0119 * Analog elektronik, Laboration 0,8
32 ETI147 0219 *S Analog elektronik, Tentamen 3,0 03/06-2021 em J 09/10-2020 em J 23/08-2021 em J


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.