Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDES - TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 MPP057 0116  1)  Skiss- och modellteknik, Inlämningsuppgift 1,5
40 MPP083 0114 * 1)  Ingenjörsmetodik, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE585 0119  Inledande matematik, Tentamen 6,0 29/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 em J Ändring 19/08-2021 fm J Ändring
11 MVE585 0219 S Inledande matematik, Laboration 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 MPP057 0216  1)  Skiss- och modellteknik, Inlämningsuppgift 3,0
40 MPP083 0114 *E 1)  Ingenjörsmetodik, Inlämningsuppgift 6,0
11 MVE630 0120 E Matematisk analys i en och flera variabler, Tentamen 7,5 15/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J 18/08-2021 fm J
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
40 MPP057 0316 S 1)  Skiss- och modellteknik, Inlämningsuppgift 1,5
40 MPP121 0112 E Formlära, Inlämningsuppgift 6,0
11 TMV186 0107 E Linjär algebra, Tentamen 7,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
40 MPP067 0108 E Datorstödd modellering, Inlämningsuppgift 7,5
11 MVE635 0120  Matematisk statistik, del A, Tentamen 6,0
11 MVE635 0220 S Matematisk statistik, del B, Inlämningsuppgift 1,5
1) Kursen innehåller tema MTS 1,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Publicerad: on 24 jan 2018.